Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckodagar, månader och årstider

Skapad 2017-03-06 14:35 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Nu lär vi oss veckans dagar, årets månader och årstiderna. Varför heter de just så som de gör?

Innehåll

Lgr - 11, Del 1 - Skolans värdegrund och upprag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr -11, del 3 - Kursplanens syfte

Syftet är att lära sig veckans dagar och årets månader i rätt ordning och ha hört varifrån veckodagar och månader har fått sina namn.

Lgr11 SO 1-3 historia

*använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Hur kommer undervisningen att gå till;

VAD?

*veckodagarna 

*månadernas namn

*årstiderna

*ditt födelsedatum                                                              

*skriva datum

*varifrån dagar och månader har fått sina namn

HUR?

*Vi lyssnar på berättelser om dagar och månader.

*Vi arbetar med arbetsblad, ritar och skriver

*Vi tittar på filmer om veckodagarna och årstiderna

 VARFÖR?

*Kunna årstider, månader och veckans dagar i rätt ordning.

*Få en djupare kunskap om dess namn. 

*Se sambanden med veckodagar och månader i historien

 

Bedömning;

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

*Hur du arbetar med dina uppgifter och din läxa

*Återberätta varifrån veckodagar och månader har fått sina namn

*Kunna veckans dagar, årets månader och årstider i rätt ordning

*Kunna din födelsedag.

*Skriva datum

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: