Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 3B

Skapad 2017-03-06 14:45 i Heby skola F-6 Heby
Planering utifrån boken "Koll på matematik 3A".
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga utifrån de olika kapitlen i boken som behandlar olika saker:

 • talet 10 000
 • positionssystemet
 • problemlösning
 • tallinje
 • multiplikationstabellerna 1-10
 • divisionstabellerna 1-10
 • längd- omvandla millimeter, centimeter. Omvandla kilometer och mil
 • uppskatta-sannolikhet
 • analog tid, digital tid
 • cirkeldiagram
 • talsystem
 • tal i bråkform
 • metoder för beräkning
 • addition-uppställning
 • subtraktion-uppställning
 • matematiska likheter
 • ekvationer
 • geometriska mönster
 • skala
 • symmetri
 • omkrets, area
 • vikt
 • volym

Genom:

 • Samtal
 • diagnoser
 • observation
 • grupparbeten
 • enskilt arbete i matematikboken

4. Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 3A
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • matematikövningar på ipaden

Vi dokumenterar arbetet successivt på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: