Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BRÅK och PROCENT årk7 VT17

Skapad 2017-03-06 14:50 i Torpskolan Lerum
Geometri: Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
Tidigare i skolan har man ofta jobbat mycket praktiskt kring bråk. I detta kapitel kommer vi jobba mer matematiskt, genom att storleksordna och räkna med bråk och i kapitlet om procent kommer vi lära oss att räkna på rabatter, rea och höjningar.

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet BRÅK skall du kunna:

  •  Vad ett bråk är
  • Skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
  • Jämföra storleken på olika bråk
  • Räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till decimaltal

 

Efter avsnittet  PROCENT skall du kunna:

 • växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • räkna ut hur mycket en viss procent av något är
 • räkna enklare procentuppgifter  med huvudräkning

 

Veckoplanering med beting finns på showbie (på elevernas ipad) samt filmklipp och arbetsblad m m.

När vi gått igenom baskursen så görs en diagnos/Eprov för att stämma av vad man ev behöver öva mer på och/eller vidareutveckla inför slutprovet, BRÅK 30 mars och PROCENT 4maj.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskraven i Matematik

E
C
A
Problemlösning
Hur du löser matteproblem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Problemlösning
Metodval
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Problemlösning
komma på egna matematiska modeller
Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Problemlösning
Diskussion om lösningar på matteproblem samt rimligheten i dessa.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga.
Problemlösning
Hur du ger förslag till andra metoder att lösa problemet.
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Kunskaper
Dina matematiska kunskaper.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp när det gäller bråk.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp när det gäller bråk
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp när det gäller bråk .
Kunskaper (procent)
Du har baskunskaper om matematiska begrepp när det gäller PROCENT.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp när det gäller PROCENT
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp när det gäller PROCENT.
Kunskaper
Hur du använder dina matematiska kunskaper i olika situationer.
Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska begrepp
Om matematiska begrepp och olika sätt att berätta om dem.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Beskriva matematiska begrepp
Byta mella olika sätt att beskriva matematiska begrepp, samt hur komplex diskussionen om dessa är.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Redogöra matematiska tilllvägagångssätt.
Redogöra och samtala om hur olika uträkningar görs. Hur olika matematismka uttryck lämpar sig till situationen.
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Matematiska metoder
Hur avancerade uträkningarna är i olika matematiska områden.
Du kan göra uträkningar med bråk och procent på ett ganska bra sätt.
Du kan göra uträkningar med bråk och procent på ett bra sätt.
Du kan göra uträkningar med bråk och procent på ett mycket bra sätt.
Matematiska metoder
Lämplighet av olika metoder för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Föra matematiska resonemang framåt.
Förklaring av hur du tänker och förståelse av andras tankegångar vid matematiska resonemang. Bemöta matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.

E
C
A

Ny rubrik

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: