Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hantverksteknik / arbetsprocess vt-17

Skapad 2017-03-06 14:59 i Förslövs skola F-6 Båstad
Ett eget planerat slöjdarbete, som är lagom utvecklande.
Grundskola 8 Slöjd

Utifrån kunskaper, erfarenheter och intresse planerar och skapar du ett slöjdarbete som är lagom utvecklande för dig. Du väljer hantverksteknik och utgår från arbetets form, funktion och kvalitet. Under arbetsprocessen gör du en dokumentation av arbetet.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du väljer hantverksteknik, planerar och genomför slöjdarbetet.
Utifrån ditt slöjdföremål beskriver du med slöjdspecifika begrepp hur du genomfört arbetet från idé till färdig produkt. Du förklarar ditt slöjdföremåls design, val av material och hur det ska användas.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
 • Din förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
 • Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
 • Din förmåga att förstå och uttrycka samband mellan form, funktion och kvalitet.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Söker inspirationskällor genom böcker, tidningar, naturen, bilder, nätet mm.
 • Skapar mönster, utvecklar idéer.
 • Förbereder det material som behövs för arbetet.
 • Bestämmer vilka tekniker som ska ingå.
 • Diskuterar mode och trender.
 • Diskuterar olika material.
 • Diskuterar design och kvalitet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Hantverksteknik / arbetsprocess vt-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
Du får mycket stöd och hjälp med tydliga instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du fullföljer inga egna idéer och gör bara det som krävs.
Du får stöd och hjälp med instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du kan göra enkla val som har betydelse för det färdiga arbetet.
Du visar att du förstår hur olika tekniker och material kan kombineras. Du gör slöjdarbetet på ett traditionellt sätt med viss personlig prägel.
Du visar att du kan göra kreativa och medvetna val för att få ett personligt arbete med god kvalitet. Du genomför ditt arbete till stor del självständigt.
Din förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
Utifrån vad uppgiften kräver får du mycket stöd och hjälp. Du visar osäkerhet och du använder ofta handverktyg redskap och maskiner på ett inte alltid fungerande sätt.
Utifrån vad uppgiften kräver får du stöd och hjälp. Du är ibland osäker men oftast använder du handverktyg, redskap och maskiner på ett fungerande sätt.
Utifrån vad uppgiften kräver vet du oftast hur du ska välja och använda handverktyg, redskap och maskiner på ett riktigt sätt.
Du tvekar inte, utifrån vad uppgiften kräver väljer och använder du handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du är osäker och tar sällan egna initiativ i ditt arbete. Du får mycket stöd och hjälp med arbetsgången i slöjdarbetet, samt att läsa och förstå slöjdspecifika ord.
Ibland är du osäker i ditt arbete och frågar om saker vi har gått igenom. Du får stöd med arbetsgången i slöjdarbetet. Du kan och förstår till viss del slöjdspecifika ord.
Du vet oftast vad du ska göra i slöjdarbetet. Utifrån dina egna funderingar, diskuterar du och ställer de frågor du behöver få svar på för att komma vidare i arbetet. Du kan och förstår slöjdspecifika ord.
Du vet vad och hur du ska göra, du arbetar självständigt med ditt slöjdarbete. Du uttrycker dig med slöjdspecifika facktermer när vi diskuterar ditt arbete.
Din förmåga att förstå och uttrycka samband mellan form, funktion och kvalitet.
På en enkel nivå är du med i en diskussion om slöjdarbetets utseende, hur det ska användas och skötas. Du tar inga egna initiativ till att delta i diskussioner.
Du kan delta i en diskussion om slöjdarbetets utseende, hur det ska användas och skötas. Du tar få egna initiativ till att engagera dig i diskussioner.
Du deltar i diskussioner och har inga svårigheter med att utbyta tankar och idéer om slöjdarbetets utseende, användningsområde och kvalitet.
Du deltar aktivt i diskussioner. Du kan på ett genomgående bra sätt utbyta, argumentera för tankar och idéer om slöjdarbetets utseende, användningsområde och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: