Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1-3

Skapad 2017-03-06 15:19 i Domarringens skola Uppsala
We will learn about Pulse, Rythm and Music and how important they are when playing Music.
Grundskola 2 – 3 Musik
Musik , rytm och puls finns inom oss, i alla kulturer, och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Mål

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:
- öva förmågan att känna pulsen i musiken

- spela, dansa och sjunga i olika musikaliska former och genrer
- skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Konkretisering av mål

- att eleven kan delta i gemensam sång, dans samt spelar på något instrument
- att eleven kan ge exempel på något instrument från olika instrumentgrupper
- att eleven kan några rytminstrument (percussion instruments) musiksymboler och grundläggande musikaliska termer så som puls, rytm, melodi och stämma.

Bedömning

- förmågor bedöms fortlöpande under lektioner och i samtal.

Undervisning

Hämtat från centralt innehåll:
- Sånger och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt
ensemblespel (sånger kopplat till teman, andra ämnen, årstider, aktuella händelser, svensk och nordisk barnvisetradition mm, ensemblespel med bygelgitarr, gitarr och ukulele (ackord), slagverk (slagverkstämma), synth och klockspel (melodistämma samt basstämma) och andra instrument).
- Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
- Musiksymboler, bilder och tecken (pulsarbete på golvet kopplas till notvärden på tavlan, melodispel på gehör kopplas till notbilder på tavlan).
- Olika instrument från gruppen blås- sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Hur instrumenten låter och ser ut (indelning i olika "familjer" med utgångspunkt i elevernas kunskaper, youtubeklipp där man hör och ser klingande exempel).


* Vi lär oss sånger, danser och sånglekar från olika kulturer.
* Musik och känslor. Vi pratar om hur musiken påverkar oss, att samma musik påverkar oss på olika sätt och olika mycket.

* Vi lägger grunden för musikskapande: A-B-A-form, vers-refräng, visform, nyanser mm. Kort introduktion på IPad och möjligheterna som finns där.

Matriser

Mu
Musik år 2-3 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång och kan följa rytmen och hålla tonhöjden.
Du sjunger så säkert att gruppens gemensamma prestation höjs.
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du lyssnar på olika typer av musik.
Du kan berätta vad du tänker på när du lyssnar på olika typer av musik.
Du kan berätta varför du tycker om eller inte tycker om en viss musik.
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du känner till hur några instrument låter och ser ut.
Du känner till hur flera instrument låter och ser ut.
Du kan placera in instrument i olika instrumentgrupper.
Förmåga att röra sig till musik
Utifrån enkla dansrörelser deltar du i gemensam dans
Utifrån enkla dansrörelser kan du flera av rörelserna och följer pulsen i musiken.
Du kan ta in och utföra hela danser och kan även visa andra rörelserna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: