Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

الادب العربى - arabisk skönlittiratur

Skapad 2017-03-06 15:40 i Ale Gymnasium Ale
Danska författare, skönlitteratur och fakta texter
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Du kommer att läsa skönlitteratur av olika arabiska författare. Sen ska du använda en passande lässtrategi för att ge dig en bra läsförståelse och resonemang. Du kommer också att göra en faktatext om varje författare.

Innehåll

Syfte

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 • Läsa texter för olika syften
 • Läsförståelse - läsa mellan raderna
 • Skriva texter som beskriver dina kunskaper om ämnen och författarskap
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Läsa för att förstå och tolka texter från olika författare
 • Urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna
 • Skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • Grammatik för vanligt förekommande ord i elevnära texter

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer för olika mottagare

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Kultur och samhälle

 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna ...

 • Återberätta och sammanfatta texten/ berättelse
 • Skriva stödord, som ger dig ett överblick över olika skönlitteraturer .
 • Nämna olika arabiska författare
 • Känner igen och använda olika lässtrategier
 • Berätta muntligt och skriftligt om olika texter och författare och visa din läsförståelse och resonemang
 • Göra en faktatext om varje författare

 

Arbetsformer och materiel

Mahmoud Darwich - "Historien"  أحن الى خبز أمى وقهوة أمى  الشاعر محمود درويش -غناء مارسيل خليفة

Nizar Qabbani

Bader Shaker

Texter ,sånger , kolla internetet .

Ibn El mokafaa

Media: Google informationer/ fakta på internettet

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån konkretiserade mål

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: