Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text, år 4-6

Skapad 2017-03-06 15:44 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska vi tillsammans träna på att skriva och läsa berättande text.

Innehåll

Detta ska vi träna på 

Du ska träna på att skriva berättelser med en inledning, ett händelseförlopp och en avslutning.

 1. Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen?
 2. Vilket problem uppstår?
 3. Hur löser sig problemet?
 4. Hur slutar det?

Du ska också träna på:

 • Beskriva personerna och miljöerna i din berättelse.
 • Bearbeta din text och göra den bättre, ge och ta emot respons av en kamrat.
 • Hur text och bild kan användas tillsammans.
 • Handstil och rättstavning.
 • Grammatik som verb i rätt tempus, substantiv och adjektiv.
 • Läsa olika slags sagor och veta något om författaren. 

 

Hur ska vi arbeta, lära oss. 

 • Skriva och berätta sagor, tillsammans på olika sätt.
 • Skriva olika beskrivningar och träna på sambandsord.
 • Läsa olika sorters sagor som inspiration.
 • Ha genomgångar med tydliga exempel.
 • Rätta texter vi skrivit tillsammans.
 • Pratövningar och häfte om verb, substantiv och adjektiv och rättstavning.

 

Vad kommer bedömas. 

 • Prov på grammatik, rättstavning, meningsbyggnad, olika sagor och hur man skriver sagor
 • Skriva en berättelse enskilt,  först för hand, sen på iPad och till sist presentera den på på valfritt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Berättande text, SVA år 4-6

Påbörjad utveckling
Målet uppnått
Prata
Du har ett grundläggande ordförråd som du använder i samtal om elevnära ämnen och frågor.
Läsa
Du läser till åldern anpassad skönlitteratur och facklitteratur med flyt, vilket innebär: - en lugn rytmisk läsning - paus vid skiljetecken som punkt, utropstecken, kommatecken m.m.
Du kan samtala om det grundläggande innehållet i en text.
Du kan tolka olika texters budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna.
Skriva
Du kan skriva olika slags berättelser, utifrån de fyra stegen, så att innehållet blir tydligt.
Du använder skiljetecken.
Du kan stava ord som är vanliga i elevnära texter och som du själv ofta använder.
Du kan med hjälp av läraren rätta och utveckla dina texter.
Du kan ge enkla omdömen av texters innehåll.
Du kan substantiv, verb och adjektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: