Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap

Skapad 2017-03-06 16:18 i Slottsvångsskolan Helsingborg
För tydligare exempel - se diskussionsunderlagen från Skolverket för resp. ämne.
Grundskola 2 Bild Svenska NO (år 1-3)
Nu kommer vi att börja arbeta med naturkunskap och särskilt växter, fåglar, insekter och andra smådjur.

Innehåll

Planering för arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med fåglar, växter, insekter och smådjur och lära dig fakta om detta.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att...

 • utveckla din förmåga att skriva och läsa faktatexter
 • lära dig fakta om träd, fåglar, insekter och smådjur
 • använda några olika tekniker, verktyg och material vid framställning av bilder som anknyter till pågående tema samt
 • presentera dina bilder och texter inför för klassen.

 

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

Du kan beskriva de olika årstiderna och vad som händer med växter och djur under de olika årstiderna.

 

Du kan berätta om vissa egenskaper hos växter och djur t ex vad trädets delar heter eller vad stann-och flyttfåglar är för något.

Vad ligger till grund för bedömningarna? Hur och när kommer bedömning ske?

När någon vuxen lyssnar på dig eller läser något du har skrivit kommer du att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare. Du kommer också att få tillfälle att göra både själv- och kamratbedömningar.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att läsa självständigt och i grupp.

Se på filmer.

Göra små enskilda arbeten om naturkunskap t ex om knoppisar.

Skapa bilder och modeller som anknyter till naturkunskapstemat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: