Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Klimat

Skapad 2017-03-06 16:26 i Kastanjen Örebro
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill väcka barns nyfikenhet och intresse kring klimat och väder.

Hur kommer det sig att vi i Sverige har olika årstider?

Hur ser klimatet och vädret ut i andra delar av världen?

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 • Vad är väder?
 • Vilka vädertyper finns i Sverige?      
 • Årstider
 • Vad är klimat och klimatzoner?
 • Är det samma väder på hela jordklotet?

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 • Vi upplever och reflekterar över vilket väder det är idag
 • Vi gör ett väderdiagram, där vi varje dag markerar vilket väder det är
 • På samlingar påvisar vi jordklotets bana runt solen och pratar om hur det påverkar klimatet på jorden
 • Barnen forskar i smågrupper om de olika klimatzonerna
 • Vi sjunger sånger om väder
 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: