Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ända uppe på vinden!

Skapad 2017-03-06 17:34 i Fageredsskolan Falkenberg
Detta läsåret ska vi i klass Molnet skriva skönlitterära böcker om ett hus, de som bor där och vad som händer i huset. Vi har gemensamt gjort en Lpp för tiden fram till SPORTLOVET.Då utgick vi från målen i läroplanen och satt upp mål för arbetet, utifrån de fem lärförmågorna: kommunikativa-, analys-, begreppslig-, informationshantering-,metakognitiv-.
Grundskola 2 – 3 Svenska Matematik
Detta läsåret ska vi i klass Molnet skriva böcker om ett hus. Det ska handla om huset, människor som bor där och saker som händer. Vi har utgått från målen i läroplanen och tänkt särskilt på den kommunikation förmågan, analysförmågan, begreppslig förmåga, förmåga att hantera information och metakognitiv förmåga.

Innehåll

Avsnitt 1

Matte

Vi jobbar vidare med de STÖRRE TALEN: talsorter ,matteord, skriva på mattespråket, rita matte, använda  = ,mellanled och skriva svar med enhet,

 

Varje vecka kommer vi också att träna på hur man kan lyckas med PROBLEM.

Vi kommer att arbeta med mätning av TID: analog klocka, natt och dag, digital tid och räkna med tid.

 

Avsnitt 2

Svenska

Vi kommer att njuta av att LÄSA bänkbok, fadderläsning mm. Dessutom kommer vi att träna vidare på att "läsa mellan raderna".

LÄSFÖRSTÅELSE tränas hela tiden, ibland med hjälp av "Stjärnläsarna". Ur faktatexterna samlar vi de viktigaste orden/STÖDORD, som ska hjälp oss att ÅTERBERÄTTA och komma ihåg.

Vi tycker att det är viktigt att kunna SKRIVA så att alla kan läsa vad man skriver. Detta tränas varje vecka.

Det är viktigt att få berättelserna att hänga ihop, ha en RÖD TRÅD.Detta tränar vi dels för sig, som språklära och dels när vi skriver texter.Vi försöker använda fler adjektiv i texterna, att måla med orden.

Huset-texterna skriver vi på våra ipads.

SKRIVFLYT tränar vi i samband med utvärderingen av veckan. Då är det viktigast att pennan är igång utan uppehåll.

Vi tränar vidare på att BERÄTTA och REDOVISA inför våra kamrater.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: