Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans ord

Skapad 2017-03-06 18:45 i Heby Förskola Bullerbyn Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi lär oss olika språk tillsammans! Veckans ord tar tillvara på barnens språkkompetenser och gör barnen nyfikna på språk.

Innehåll

Bakgrund

Vi har uppmärksammat att barnen är intresserade av olika språk. Barnen har bland annat berättat ord och fraser de kan på olika språk och vill gärna undersöka hur man säger saker på olika språk. 

I det dagliga arbetet med barnen använder vi oss av tecken som stöd i stor utsträckning för att förstärka ordens betydelse och ge barnen ett stöd för minnet. Barnen frågar oss ofta hur man gör olika tecken och har även börjat teckna egna tecken.

Syfte

Stärka barnens identitet och språkutveckling. 

Att barnen känner att deras modersmål är en tillgång på förskolan. 

Lyfta den språkliga mångfalden som finns hos pedagoger och barn på förskolan. 

Göra vårdnadshavare mer delaktiga i sitt barns språkutveckling. 

Känna tillhörighet till sitt modersmål.

Mål

Att varje barn får ett eget persontecken. 

Barnen kan visa vad de vill, om de inte kan kommunicera via tal. 

Barnen uttrycker sig och berättar om sitt modersmål i större utsträckning.

Skapa intresse för andra språk, hemkulturer, och traditioner. 

Öka kommunikationen kring modersmål mellan vårdnadshavare och förskola. 

 

Arbetssätt

Vi kommer varje tisdag ha ett nytt veckans ord på samlingen. Då bestämmer barnen tillsammans vilket ord de vill lära sig, vi röstar vilket!

Därefter använder vi gruppens språkkompetenser och de barn som kan och vill berätta gör det. För att lära oss fler språk använder vi oss av Google Översätt, där kan vi tillsammans leta efter olika språk och lyssna på hur ordet låter eller hur det ser ut när man tecknar ordet. Vi frågar vårdnadshavare för att göra de mer delaktiga i barnen språkutveckling. 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Utvärdering sker i arbetslaget på avdelningsplaneringar och tillsammans med barnen, med pedagogisk dokumentation som grund. Barnens reflektioner blir underlag för hur projektet utvecklas.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: