Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension VT17

Skapad 2017-03-06 18:51 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Ni ska under vårterminen lämna in era bokrecensioner. Säg till om fler uppgifter när ni har fler inlämningar. Självklart påverkar ALLA bokrecensioner ert slut betyg i ämnet Svenska.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Ur Centralt innehåll:

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

 • göra en personbeskrivning
 • ge ett omdöme om boken med motivering
 • göra en miljöbeskrivning (tid & plats)
 • kunna göra en sammanfattning av innehållet i boken
 • läsa åldersanpassad skönlitteratur

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att arbeta med att läsa skönlitteratur. Dessutom kommer du att få möjlighet att träna dig på att skriva bokrecensioner. 

Bedömning

Du bedöms i förmågan att:

-läsa

-skriva

Tidsram

Arbetet kommer att pågå fortlöpande under terminen. Vi arbetar med läsning regelbundet varje vecka.

Uppgifter

 • Inlämning av bokrecension 1 VT17

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
LPP - svenska bokrecension

Bedömningsmatris: svenska – bokrecension år 4-6 Förmåga att:
sammanfatta
Skriver lösryckta meningar. Innehållet saknar sammanhang.
Sammanfattar kortfattat innehållet men utelämnar information som har betydelse för helheten.
Gör en kort resumé över det centrala innehållet i boken.
Sammanfattar innehållet så att mottagaren får en tydlig bild av boken.
göra en miljöbeskrivning
Saknar miljöbeskrivning.
Gör en miljöbeskrivning, men saknar tid eller plats.
Beskriver kortfattat miljön i boken.
Beskriver miljön i boken på ett tydligt sätt i den löpande texten.
göra en personbeskrivning
Saknar personbeskrivning.
Gör en personbeskrivning, men utelämnar information som har betydelse för helheten.
Beskriver kortfattat personer i boken.
Beskriver personer i boken på ett tydligt sätt i den löpande texten.
motivera ett omdöme
Skriver omdöme men saknar motivering.
Skriver omdöme. Motiverar sitt omdöme men saknar personlig reflektion.
Skriver omdöme och motiverar med personlig reflektion.
Skriver personligt omdöme samt motiverar sina åsikter. Använder exempel ur boken som motiverar åsikterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: