Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor 7EF

Skapad 2017-03-06 20:44 i Viksängsskolan Västerås Stad
Planering för Sagotema, där eleverna läser, analyserar och skriver sagor.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi beger oss in i sagornas mystiska värld och tittar på typiska sagodrag. Du kommer att läsa och diskutera olika sagor och avslutningsvis skriva en egen saga.

Innehåll

Elevens mål

Arbetet med sagor syftar till att du ska, efter arbetets slut, ha utvecklat din förmåga att:

Arbetssätt

Under de kommande veckorna kommer du att få bekanta dig med sagogenren genom att:

 • Vi tillsammans läser och diskuterar olika typer av sagor t ex folksaga, konstsaga, sägner och legender samt tittar på typiska sagodrag.
 • Du på egen hand läser en saga och analyserar dess språk och innehåll, tex. redovisar de sagodrag du hittat i din saga. 
 • Du skriver en egen saga med de typiska sagoingredienserna på datorn i word.
 • Du ger och tar emot kamratrespons samt bearbetar din text utifrån den respons du fått. 
 • Du tränar dig på att plocka ut stödord och skriver en faktatext om HC Andersen

Bedömning

Dessa uppgifter kommer att bedömas:

 • Sagoanalys
 • Faktatext om H.C. Andersen
 • Skriva egen saga
 • Ge kamratrespons

Uppgifter

 • Saskia och de tre flöjterna

 • Sammanfattning H.C. Andersen

 • Sammanfattning H.C. Andersen

 • Skriva egen saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sagor

E
C
A
Innehåll
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Sagan har en enkel spänningskurva.
Sagan har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Sagan har en komplex spänningskurva.
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen tre och sju på ett enkelt sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen tre och sju på ett utvecklat sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen tre och sju på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängandeoch har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängandemed välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en saga, t ex. att du använder titel inledning och avslutning med sagokänsla.
Texten välstrukturerad t ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en saga.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en saga t ex med lekfull användning av ålderdomliga ord.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Menings-byggnaden fungerar i huvudsak.
Menings-byggnaden är relativt välfungerande och varierad t ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Menings-byggnaden är väl fungerande och varierad t ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: