Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - livets källa

Skapad 2017-03-06 21:32 i Garnvindeskolan Ale
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.
Grundskola 1 – 2 Svenska NO (år 1-3) Bild
Vi kommer att arbeta med tema "Vatten". Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Vatten finns runt omkring oss i många former - som den is vi halkar omkring på eller sjöar och hav vi badar i, i dimman över marken och i de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Det kan kännas varmt och kallt. Hur kommer det sig?

Innehåll

Syfte

Arbetsområdets om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:

- vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv,

- vattnets kretslopp,

- vattnets olika former fast, flytande och gas och

- hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

Bedömning

- Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.

- Du kan berätta om vattnets olika former flytande, gas och fast form.

- Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.

- Du har deltagit aktivt i de undersökningar vi gjort  med vatten.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

- Undersöka vattnets tre olika former.

- Prata om vattnets kretslopp.

- Ställa hypoteser och göra vattenexperiment.

- Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans.

- Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.

- Arbeta för att öka förståelsen för hur viktigt vattnet är för allt liv på jorden.

- Titta på korta filmer om vatten på www.sli.se och www.ur.se 

- Läsa och skriva korta faktatexter om vatten.

- Sjunga, måla och skapa vattnets kretslopp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: