Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra elementen: jord, eld, luft och vatten

Skapad 2017-03-07 07:42 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Temat behandlar de fyra elementen: luft, vatten, eld och jord. Vi människor har alltid haft ett behov av att få förklarat hur världen omkring oss skapades och vad den består av. Genom systematiska undersökningar och experimentera får barnen en djupare förståelse för de fyra elementen.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att: genomföra systematiska undersökningar i NO och SO och reflektera över hur individer och samhällen formas kopplat till de fyra elementen.

 

 

Konkretisering av mål

Vi kommer att arbeta med: 
Luften och vattnets egenskaper.
Nedbrytarna i jorden 
Vad som behövs för att få elden att brinna

Arbetssätt

Temat introduceras med en måldiskussion tillsammans med eleverna omkring de fyra elementen.
Utifrån det kommer du att jobba med:
enkla fältstudier
praktiska experiment om luft, fånga luft väger luft?
praktiska experiment om vattnets kretslopp, isägget
vad jord och nedbrytare är
hur en kompost fungerar
vad som behövs för att få eld att brinna
Dokumentation i form av fotografier och gemensamma texter om det vi jobbat med
Temat avslutas med en gemensam utedag med stationer som knyter samman de fyra elementen

Bedömning

Bedömning sker under hela temaarbetet i form av aktivt deltagande på lektioner, undersökande arbetssätt och den avslutande temadagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO SO
Bedömningsmatris

Rubrik 1

Ino bedömer vi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra systematiska undersökningar
Du kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men kan inte ge en förklaring till varför
Du kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes, det vill säga en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
Jord och nedbrytare
Du kan namnet på några nedbrytare
Du kan namnet på några nedbrytare och har förståelse för nedbrytningsprocessen
Du kan namnet på flera nedbrytare och kan beskriva nedbrytningsprocessen
Vatten
Du förstår skillnaden mellan is, vatten och ånga.
Du förstår skillnaden mellan vattnets olika faser och övergången däremellan.
Du förstår skillnaden mellan vattnets olika faser och övergången däremellan. Du har även förståelse för vattnets kretslopp
Luft
Du har förståelse för att luft tar plats.
Du har förståelse för att luft tar plats och har en vikt.
Du har god förståelse för att luft tar plats och har en vikt.
Eld
Du har förståelse för eldens grundläggande betydelse för människan.
Du har förståelse för eldens grundläggande betydelse för människan. Du förstår vad som behövs för att det ska brinna.
Du har god förståelse för eldens grundläggande betydelse för människan.Du har god förståelse för vad som behövs för att det ska brinna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: