👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S.M.A.R.T- mat

Skapad 2017-03-07 09:52 i Tunabergsskolan Uppsala
En planering utifrån folkhälsomyndighetens guide smart mat.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Vi arbetar med folkhälsomyndighetens materiel S.M.A.R.T- MAT. Vi pratar om maten som slängs, hur mycket och vad kan vi göra för att slänga mindre.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Var och en skall lämna in en skriftlig motivering till sina val utifrån sina måltider och ”smart mat”.

Börja med att beskriva måltiden, vad ni lagar, ta gärna hjälp av tallriksmodellen för att visa att ni får med alla näringsämnen i måltiden eller beskriv i textform. Beskriv sedan varför er måltid är ”smart”. Använd rubrikerna (S.M.A.R.T) för att beskriva tanken kring en smart måltid.

I det praktiska arbetet bedöms:

Planering, tillagning och utvärdering.

Individuell skriftlig inlämningsuppgift:

E- nivå: Beskriver ni på ett enkelt sätt. Vad?, Det är nyttigt, bra för miljön exempelvis?

C- nivå: Beskriver ni på ett utvecklat sätt, utgå från frågan varför? Varför är det nyttigt,

bra för miljön?  

A- nivå: Beskriver ni på ett väl utvecklat sätt, varför?, hur blir konsekvenserna av det?

Kan man göra på fler sätt? Varför valde ni det/ varför inte?          

Undervisning och bedömning

Lektion 1: Vi har går igenom vad ”smart mat” innebär. Länk tips: miljomat.se. Ni planerar en smart måltid i grupp och den skriftliga enskilda uppgiften delas ut. 

Lektion 2: Tillagning av måltid .

Lektion 3: Vi pratar om maten som slängs. Vad kan vi göra får att slänga mindre? Vi tillagar pajer med två bestämda ingredienser och rester.

Inlämning av den skriftliga uppgiften senast lektionen efter lektion 3. 

 

 

 

           

Uppgifter

 • SMART

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9