Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/teknik, Lek med Rut och Roberta, VT- 17, åk 2-3

Skapad 2017-03-07 10:18 i Freinetskolan Mimer Freinet
.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik
Vi lär oss mer om miljön genom att utforska olika material och dess egenskaper. Hur kan vi ta vara på naturens resurser och tänka miljövänligt i vårt tekniska samhälle. Vi konstruerar egna leksaker .

Innehåll

Centralt innehåll

Du kommer att få konstruera något nytt av återvunnet material. Du får öva sortering och genom olika undersökningar testa olika materials egenskaper. Du övar på att arbeta naturvetenskapligt genom att genomföra experiment och dokumentera dessa.

Du gör en ritning och en beskrivning av din leksak (ett fordon). Vi arbetar med grunderna för programmering.

Arbetssätt, arbetsformer

 • Vi kommer att sortera olika material genom att titta på materialets egenskaper, vad det används till och var det kommer ifrån. Är materialet magnetiskt, flyter eller sjunker det m.m.
 • Vi tittar på hur vi återvinner olika material hemma och i skolan.
 • Du får se filmer om material och återvinning.
 • Vi bygger vindsnurror.
 • Du kommer att få tillverka en bil av återvunnet material. Du gör först en skiss/ ritning.
 • Du kommer att få att titta på mekaniska lösningar i föremål och vad de är till för.
 • Vi har ett sokratiskt samtal 
 • Vi besöker ett museum där du lär dig mer om teknik.
 • Vi går igenom arbetsgången för dokumentation av experiment och experimenterar med magnetism.
 • Du får göra egna experiment.
 • Vi går igenom hur en dator fungerar och lär oss enkla grunder för hur man programmerar. Genom att göra övningar och titta på ur program.

.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att genomföra och redovisa naturvetenskapliga undersökningar.
 • Förmågan att sortera och klassificera föremål
 • Förmågan att beskriva hur bilen och andra föremål i vår vardag påverkar miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Kunskaper om miljö ,materials olika egenskaper och hur jag kan beskriva likheter och olikheter. Ritning och konstruktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förmåga att observera och beskriva egenskaper, hitta likheter och skillnader mellan olika föremål /material med bild och ord.
Eleven behöver hjälp med att beskriva och se tydliga egenskaper hos föremål och material.
Eleven kan identifiera och beskriva tydliga och uppenbara egenskaper hos något föremål/material. .
Eleven kan identifiera och beskriva tydliga och uppenbara egenskaper hos några föremål/material. .
Eleven kan identifiera och beskriva mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos många material/föremål.

Min ritning och tekniska konstruktion och hur den påverkar miljön
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny aspekt
Kunna rita en skiss efter en plan för hur ditt fordon ska konstrueras.
Skissen är otydlig och det är svårt att se likheter med konstruktionen ( bilen).
Man förstår skissen och ser en likhet med konstruktionen (bilen)
Skissen är detaljerad och lätt att förstå. Konstruktionen är väl genomtänkt och följer skissen.
Ny aspekt
Kunna beskriva hur olika fordon påverkar miljön
Din beskrivning visar inte hur fordonet påverkar miljön.
Din beskrivning visar delvis hur fordonet påverkar miljön.
Din beskrivning visar tydligt hur fordonet påverkar miljön på olika sätt.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: