👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse -Läsning

Skapad 2017-03-07 10:21 i Bruksskolan Munkedal
Under 6 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet svenska och läsförståelse
Grundskola 4 Svenska
Under läsåret kommer vi att arbeta med ämnesområdet Svenska och egen läsning och läsförståelse med olika texter kopplade till vad vi arbetar med i klassrummet.

Innehåll

 

SYFTE

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.  Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • söka information från olika källor och värdera dessa,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

CENTRALT INNEHÅLL

 • Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

ARBETSSÄTT

 • Högläsning där vi pratar om vad som hänt, förutspår vad som kommer hända.
 • läsa olika texter
 • fundera på svåra ord/begrepp
 • fundera på vad som var nytt och vad som var spännande/intressant
 • sammanfatta i grupp och diskutera med övriga i klassen
 • arbeta med frågor kring texten
 • Läsförståelseläxor varje vecka

 

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under arbetets gång. Genom:

 • diskussioner i gruppen/klassen
 • sammanfattningar
 • frågor till text
 • muntlig aktivitet vid genomgångar
 • läxorna

 

 

Matriser

Sv
Läsförståelse

Dessa kunskapskrav bedöms du mot i svenska:

 • Sv  E 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6   Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  C 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
 • Sv  C 6   Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
 • Sv  A 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6   Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.