Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse i idrott & hälsa: åk 4

Skapad 2017-03-07 10:32 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 

Rörelse

Inom rörelse så kommer vi att arbeta med följande:

 • Hinderbanor
 • Lekar
 • Redskapsgymnastik
 • Friidrott
 • Lagidrott
 • Cirkelträning

 

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 • Aerobics 
 • Just dance
 • Egna dansprogram
 • Danslekar 
 • Traditionella danser

 

Simning i mag- och ryggläge.

 • Simträning och simtester i samband med idrottsdagar.

Arbetssätt och redovisningsform

Under de olika arbetsområdena så arbetar eleverna enskilt, i smågrupper och i helklass.

Övningarna anpassas efter elevernas kunskapsläge 

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

 • Förmåga att delta och samspela med dina lagkamrater
 • Förmåga att utföra tekniska färdigheter med boll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: