Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prioriteringsregeln och division

Skapad 2017-03-07 10:35 i Strömsskolan Lilla Edet
Planering som hör till Matteborgen 5 B
Grundskola 5 Matematik
Det första arbetsområdet under vt 2017 kommer att handla om begreppet prioritera .Vad gör man då ? Vi ska också lära oss att räkna division, det som vi många gånger kallar för delat med.

Innehåll

Syftet med undervisningen är

Att utveckla din förmåga att lösa matematiska problem genom använda räknesättet division som metod. Du kommer också få möjlighet att utveckla din  förmåga att använda mattebegrepp genom att vi ska lära oss om negativa tal och vad det är för något.

 

 Varför (vilka kunskapskrav)

För att träna på förmågorna metod,begrepp  och problemlösning så att du kan nå kunskapskraven år 6

Kunskapkraven finns längst ner i planeringen.

 

Det här ska du få lära dig om(mål)

prioriteringsregeln,multiplikation och division går före i en uträkning

 hur du ska göra när du ska räkna division

vad ett negativt tal är och vad som menas med det

hur du ska tänka kring likhetstecknet när ett tal är obekant dvs ersatt med en symbol eller ett frågetecken

multiplikationstabellerna 1-10

 

Så här kommer vi att arbeta( undervisningens innehåll)

Vi kommer att utgå från vår mattebok kap. 6 

Följande centrala innehåll ur vår läroplan som vi kommer behandla är:

 • rationella tal och deras egenskaper
 • centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder
 • rimlighetsbedömning
 • obekanta tal, där ett obekant tal betecknats med en symbol 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar ,diskussioner kring begrepp samt enskilt arbete med uppgifter där du får träna på egen hand för att bli säker. Vi kommer avsluta med gemensam sant eller falskt övning i vilka vi använder miniwhiteboarden. Gemensamma diskussioner i klassrummet utifrån svaren.Träning av multiplikationstabeller på olika sätt.

Det här kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma dig utifrån hur väl du utvecklar dina förmågor att lösa problem och använda begrepp och metoder.Det kommer jag att göra både formativt och summativt.

Formativt

I min bedömning utgår jag från bedömningsmatrisen.Som underlag använder jag det jag ser att du gör på lektionerna när du arbetar,såväl skriftligt som muntligt och hur väl du är med på genomgångar och i olika diskussioner samt hur  du  då använder begrepp och metoder.

 

Summativt

Arbetsområdet kommer att avslutas med en diagnos.Du kommer också få visa dina kunskaper på kommande matteprov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik Prioriteringsregeln och division

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Prioriteringsregeln
Känner till begreppet och vet vad som menas men är osäker på att tillämpa regeln
Förstår begreppet och kan tillämpa regeln och får oftast rätt svar.Är osäker på att använda vid multiplikation eller division
Förstår begreppet fullt ut och är säker på att använda den vid såväl multiplikation som division
Kan räkna enkel division
Förstår vad som menas med räknesättet Kan använda med hjälp av bilder.
Kan räkna division med hjälp av multiplikationstabellen. Ex. 6/3
Är säker på att räkna ut enkla divisioner med hjälp av gångertabellen
Division med rest
Förstår att en division inte går jämt ut
Är säker på att räkna division med rest
Division med en minnessiffra
Förstår att det blir minnesiffra men är osäker på metoden
Känner sig helt säker på hur man räknar med en minnessiffra vid division
Division med flera minnessiffror
Förstår metoden men känner sig osäker på placeringen av siffrorna
Förstår metoden och vet placeringen av minnessiffrorna
Negativa tal
Förstår hur vår tallinje är uppbyggd och kan Förklara begreppet
Vet vad som menas med ett negativt tal och kan storleksordna
Kan jämföra och storleksordna såväl negativa som positiva tal
Multiplikationstabellerna
osäker kan vissa 1-10
Ganska säker 1-10
Helt säker 1-10
Förstår likhetstecknets innebörd och kan räkna med obekant tal
Förstår likhetstecknets betydelse men gör en del räknefel
Känner sig säker på att räkna med ett obekant tal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: