Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar, surt och basiskt

Skapad 2017-03-07 10:57 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 4 – 5 Kemi
Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vi ska lära oss mera om blandningar och lösningar. Vad är det för skillnad på en blandning och en lösning? Kan man skilja ämnena i en blandning eller lösning åt? Hur gör man i så fall? Vi skall också lära oss om begreppen surt och basiskt och benämna olika lösningars ph-värde.

Innehåll

Detta är målet att du ska kunna när vi är klara med avsnittet:


- Kunna ge exempel på några vanliga blandningar och lösningar.

- Känna till några metoder för hur man kan göra för att dela upp blandningar och  lösningar.

- Kunna använda dig av ord och begrepp som tillhör området i diskussioner och texter.

- Kunna utföra och dokumentera enkla undersökningar med text och bild.

Ord och begrepp att kunna:

Blandning, lösning, lösningsmedel, slamning, bottensats, mättad och omättad lösning, avdunsta, filtrera, sila, surt, basiskt, ph-värde och indikator.

Så här ska vi arbeta

Jag kommer att göra några demonstrationslaborationer.

Ni kommer i grupp få utföra egna laborationer. Viktigt att du övar dig på att dokumentera våra laborationer med både text och bild.

Vi ska diskutera texter och laborationer. 

Ni ska få arbeta enskilt med frågor till texter.

Vi ska se film.

 

Det jag kommer bedöma är:

-Hur aktivt du deltar i våra diskussioner av texter och laborationer.

-Hur aktivt du hjälper till att genomföra laborationerna.

-Hur du använder kemins begrepp,

-Hur du dokumenterar våra laborationer.

-En avslutande text, där du får redovisa vad du kan om "Blandningar och lösningar".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Blandningar och lösningar

Du behöver träna mer
Du visar att du kan
Du kan det väldigt bra
Blandningar och lösningar
Du kan skillnaden på en blandning och en lösning.
Löslighet
Du kan dela in ämnen utifrån egenskapen löslighet och vet vad ett lösningsmedel är.
Mättad och omättad
Du vet vad det innebär när en lösning är mättad och varför den blir det.
Skilja ämnen åt
Du känner till några olika sätt att separera ämnen som är blandade eller lösta med varandra.
Ord och begrepp
Du kan i text använda dig av ord och begrepp som tillhör området
Laborationer
Du kan göra laborationer genom att planera, utföra och utvärdera.
Dokumentation
Du kan med enkla skriftliga rapporter dokumentera dina laborationer.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: