Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteverksamhet träningskolan

Skapad 2017-03-07 11:11 i Djupedalskolan Härryda
Beskrivning av syftet med utevistelse för barn på fritids. Både den dagliga och den mer planerade.
Grundsärskola 3 – 6 Naturorienterande ämnen Idrott och hälsa Musik Matematik
Eleverna har utevistelse varje dag för att få ork och energi. Eleverna deltar både i planerade lekar och fri lek, där eleverna väljer vad de vill göra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom att vara utomhus får barnen större förståelse för sin närmiljö.

Utevistelsen gör att barnen på ett naturligt sätt tränar grov och finmotorik.

I leken bearbetar barnen sina upplevelser och vad de har lärt sig under dagen. De lär sig samarbete, turtagning och konflikthantering.

I Lgr 11 kan man läsa att "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen."

Undervisning och arbetsformer

Barnen vistas utomhus i olika miljöer i alla väder. 

I viss mån kommer vi att ha planerad verksamhet såsom lekar och eller uppdrag. Där kommer vi pedagoger se till att eleverna utvecklar vissa förmågor mer. 

Genom lek, ramsor och danser överför vi traditioner från förr.

Genom vårt förhållningssätt visar vi eleverna hur man ska agera i naturen enligt Allemansrätten.

Samarbete tränas på ett naturligt sätt i leken, men också i förflyttningen mellan olika platser ( t ex gå två och två på led).

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: