Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omskrivning med do, does och did

Skapad 2017-03-07 12:26 i Österslättsskolan Karlshamn
Arbete med verbens tema- och tempusformer, samt omskrivning med do, does och did.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi går igenom och övar på omskrivning med do, does och did i frågor och nekande svar.

Innehåll

Syfte

 • Eleverna utvecklar kunskaper i det engelska språket.
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer,
  satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk
  eleverna möter.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen
  som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och
  satsbyggnad.

Konkretisering

 • Genomgång av omskrivning med do, does och did.

Undervisning/arbetssätt

 • Vi går igenom omskrivning med do, does och did, med förklaringar, exempel och övningar.

Bedömning

 • Bedömning görs med hjälp av ett skriftligt prov och redovisas i en matris.

Matriser

En
Omskrivning med do, does och did

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Omskrivning med do, does och did
Har ännu inte blivit förtrogen med reglerna för do-omskrivning.
Börjar bli förtrogen med reglerna för do-omskrivning, men visar på relativt stor osäkerhet i användandet.
Använder oftast do-omskrivning på sätt sätt. Gör ett fåtal fel.
Använder do-omskrivning på ett helt korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: