👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intressekonflikter om naturresurser åk 8

Skapad 2017-03-07 12:51 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Geografi
Naturresurser är allting vi kan ta och använda i naturen. Vissa är förnybara och vissa är icke-förnybara och vissa av de förnybara utnyttjar vi så hårt att de snart inte kan sägas vara förnybara längre t.ex. fisk och vatten. Det finns en stor risk att det blir konflikt om resurser, särskilt i de områden där det är brist.

Innehåll

Delmoment som tas upp:

 • En översikt av jorden resurser. Vi ser föreläsningen: http://www.so-rummet.se/content/naturresurser-och-produktion-i-varlden
 • Vi studerar hur resurserna fördelas av människorna på jorden.
 • Vi studerar olika ord och begrepp: humanresurser, kapitalresurser, naturresurser, ekosystemtjänster.
 • Vi studerar begreppen: överkonsumtion, överbefolkning, ekologiska fotavtrycket.
 • Vi försöker mäta vårt eget ekologiska fotavtryck.
 • Vi studerar FN:s definition av hållbar utveckling.

Fördjupningsarbete görs:

 • Landgrabbing
 • Överfiske
 • Hur mår Östersjön?
 • Köttproduktion
 • Peak fosfor
 • Konstbevattning
 • Arktis
 • Nilen

Bedömning:

Under arbetets gång gäller det att vara aktiv, delta i våra diskussioner och ta ansvar för de individuella uppgifterna samt gruppuppgifterna.

Bedömning sker genom förhör av ord och begrepp, delaktighet i klassrumsdiskussioner samt  bedömning av fördjupningsarbetet.

 

 

Matriser

Ge
Konflikter om naturresurser matris åk 8

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samspel människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till detta.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till detta.
Förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.