Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tempus tempus Medeltiden år 4, VT 2017

Skapad 2017-03-07 13:00 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En översikt över vad vi arbetat med i vårt projekt Tempus Tempus i historia, då fokus är Medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Nu har vi fokus på den spännnande medeltiden och alla förändringar den innebar för den enskilda människan.

Innehåll

Inledning:

Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. 

Övergripande mål Lgr-11

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, 

Syfte/ förmågor:

 

Metod/ innehåll:

 

Vi ser på filmer.

Vi läser olika texter i par och som läxa.

Vi gör en tidslinje för att sammanfatta viktiga händelser på Medeltiden.

Vi gör kahoots för att repetera och befästa kunskaper.

Vi har genomgångar och vi diskuterar, både enskilt, i par och i grupp.

Vi gör exit tickets för att synliggöra vad vi kan och vad vi behöver träna vidare på.

Vi argumenterar och förklarar i Big Fiveboken.

 

 Vi tränar begrepp på liber.se.

 

 

 

Självskattning/ bedömning

Exit tickets och uppgifter i Big Fiveboken som är underlag för bedömning i matrisen.

Diskussioner

 

 

Uppgifter

 • Kändis på Medeltiden

 • Tidslinje

 • Tidslinje

 • Kändis på Medeltiden

 • Tidslinje

 • Kändis

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Lärandematris uppgifter historia 2017

Uppgifter

Mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Medeltiden
Läsläxa till den 8 mars, där man visar att man kan några viktiga fakta om Medeltiden
Ej gjort/lämnat in
Jag kan någon fakta om Medeltiden och visar det genom att svara på några frågor.
Jag kan olika fakta om Medeltiden och visar det genom att besvara frågorna.
Jag kan olika fakta om Medeltiden och visar det genom att besvara frågorna utvecklat(flera exempel, detaljer och ge förklaringar).
Arbetshäfte vecka 10(blå)
Häfte med frågor om det vi läst, sett på film och diskuterat.
Ej gjort/ lämnat in
Jag har besvarat de flesta frågor.
Jag har besvarat alla frågor.
Jag besvarar alla frågor och jag motiverar mina svar och funderingar tydligt genom att använda sambandsord(därför att, eftersom).
Läsläxa till den 15 mars
Man visar att man kan några viktiga fakta om Medeltiden
Ej gjort/ lämnat in
Jag kan någon fakta om Medeltiden och visar det genom att svara på några frågor.
Jag kan olika fakta om Medeltiden och visar det genom att besvara frågorna.
Jag kan olika fakta om Medeltiden och visar det genom att besvara frågorna utvecklat(flera exempel, detaljer och ge förklaringar).
Arbetshäfte vecka 11-12(gul)
Häfte med frågor om det vi läst, sett på film och diskuterat.
Ej gjort/ lämnat in
Jag har besvarat de flesta frågor kort.
Jag har besvarat alla frågor.
Jag besvarar alla frågor och jag motiverar mina svar och funderingar tydligt genom att använda sambandsord(därför att, eftersom).
Klasser/ stånd på Medeltiden
Affisch Ta reda på fakta om klasser/stånd på Medeltiden, leta fakta i olika källor, göra tankekarta och sedan affisch.
Ej gjort/ lämnat in
Jag visar att jag kan någon fakta om klassen på affischen. Minst en bild
Jag visar att jag kan flera fakta om klassen på affischen, och har med minst en bild
Jag visar att jag har med mycket olika fakta på min affisch och minst en välgjord bild som passar till. Min affisch är välgjord och genomarbetad.
Sammanfatta klasser
Sammanfatta det du har lärt dig om olika samhällsstånd/klasser på Medeltiden
Ej gjort/ lämnat in
Visat i stödstrukturen att du kan några fakta om klasserna.
Visat i stödstrukturen att du kan flera olika fakta om klasserna/ kan förklara enkelt i en klass fördelar/nackdelar med att tillhöra en klass.
Visat i stödstrukturen att du kan flera olika fakta om klasserna och förklarat och motiverat för och nackdelar i en text noga och utvecklat genom att ge flera exempel.
Påstående 5 april
Oika samhällsklasser Para ihop rätt påstående med rätt klass
Ej gjort/ lämnat in
Kan para ihop några påstående med rätt klass.
Kan para ihop flera påstående med rätt klass.
Kan para ihop alla påstående med rätt klass.
Tidslinje
Jag gör en tidslinje med viktiga händelser från Medeltiden.
Ej gjort/ lämnat in
Jag har gjort ett fåtal händelser på tidslinjen, och jag beskriver kort varje händelse.
Jag har gjort några händelser på tidslinjen, och jag beskriver varje händelse.
Jag har gjort flera händelser på tidslinjen, och jag beskriver varje händelse noga genom at ha med detaljer.
Kändis på Medeltiden
Jag letar fakta i olika källor och skriver en text om en person som levde på Medeltiden.
Ej gjort/ lämnat in
Jag har letat fakta i någon källa, gjort en enkel tankekarta och skrivit en enkel text, och ev. en bild Jag redovisar muntligt för en grupp.
Jag har letat fakta i olika källor, gjort en tankekarta och skrivit en text och en bild. Jag redovisar muntligt för en grupp.
Jag har letat fakta i flera olika källor, gjort en tankekarta och skrivit en utvecklad text och gjort en bild. Jag redovisar texten och redovisar muntligt för en grupp.
Läsläxa till den 20 april
Vi läser text om kungar och drottningar på Medeltiden, först i skolan och sedan i läxa. Sedan får man svara på sex frågor om handlingen.
Ej gjort/lämnat in/ ej svarat på frågorna eller behöver förbättras
Jag visar att jag kan svara på några frågor.
Jag visar att jag kan svara på de flesta frågor.
Jag visar att jag kan svara på alla frågor.
Läsläxa till den 3 maj
Vi läser om skolan, om att kunna skriva, kläder och om Bockstensmannen
Ej gjort/ lämnat in/ behöver utveckla frågorna
Jag visar att jag kan svara på några frågor enkelt.
Jag visar att jag kan svara på frågorna.
Jag visar att jag kan svara utvecklat på frågorna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: