Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scared - nytt kapitel

Skapad 2017-03-07 13:02 i Olandsskolan Östhammar
Kapitel Scared i What's Up 7
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi jobbar med kapitlet Scared i What's Up 7. Kapitlet innehåller talövningar, texter och hörförståelse-övningar. En muntlig presentation av något man känner till som är skrämmande. Avslutas med ett prov och en film som man ska skriva en recension på.

Innehåll

 

Kapitel Scared, sid 66 - 79 i läroboken. Varje vecka kommer ni att få glosläxor på olika texter och glosor. Det blir ett läxförhör i veckan, måndag eller onsdag till måndag, oftast skriftliga. Vi kommer att läsa spännande texter och göra muntliga övningar samt hörövningar. En av uppgifterna  innebär att man presenterar något man känner till eller har varit med om (alternativt hittar på) och som är skrämmande.

Vi kommer att avsluta med ett prov. Vi kommer även att se en film, Soul Surfer som anknyter till temat Scared. Den är tillåten för elever under 15 år.

Eleverna kommer att visa sin förståelse genom att svara på textfrågor, diskutera texterna på engelska, skriva en film Review och göra hörförståelseövningar. Och givetvis på provet kommer man att kunna visa att man deltagit på lektionerna och inhämtat kunskaper. Genom att delta AKTIVT på lektionerna kan läraren också se att man förstått och uttrycka sig på engelska. Dessutom blir det roligare lektioner om alla deltar och är alerta (eller på som man säger i dag).

Eleverna är duktiga och det märks att det går framåt. Vi har ett bra och lugnt klimat på lektionerna tycker jag och vi lyssnar på varann.

De kunskaper vi vill träna på i detta kapitel finns beskrivna nedan. Först står kriterierna för betyg E, sedan för C och sedan för A. Observera att kriterierna gäller för vårterminen i årskurs 9. Jag tar självklart hänsyn till detta när jag bedömer.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: