👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - språkets uppbyggnad

Skapad 2017-03-07 13:28 i Västra Berga skola Helsingborg
Ett arbete med de nio ordklasserna.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi kommer under 4-5 veckor arbeta med grammatik och det svenska språkets uppbyggnad. Vi kommer arbeta utifrån era kunskaper och intresse. Du kommer även skriva en text.

Innehåll

Undervisningens mål 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier

Du ska träna/utveckla förmågan att:

- formulera dig i tal och skrift.

- få en djupare förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och struktur.

Undervisningens innehåll

Ni ska få arbeta med de nio ordklasserna.

På lektionerna kommer vi att ha muntliga genomgångar och ni kommer att få häften/uppgifter att arbeta med.

Ordklasserna är:

- substantiv

- verb

pronomen

- adjektiv

- prepositioner

- räkneord

- interjektioner

- konjunktioner

- adverb

 

 

Temat kommer att avslutas med muntliga och skriftliga tester

Detta kommer att bedömas:

Dina prestationer på lektionerna, inlämnade uppgifter samt de skriftliga proven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Bedömningsunderlag svenska

Ordklasser

Substantiv
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Adjektiv
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Verb
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Pronomen
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Adverb
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Prepositioner
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Konjunktioner
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Interjektioner
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Räkneord
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar