Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PROCENT, år 7, lå 2016-17 CEN

Skapad 2017-03-07 14:04 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Procent

 Du ska kunna

 • växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • räkna ut hur mycket en viss procent av något är
 • räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning


Metoder:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att använda oss av olika läromedel som t ex böcker, arbetsblad, digitala hjälpmedel och praktiskt material.
 • Du kommer att få möjlighet att arbeta utifrån din nivå.
 • Du kommer att ges möjlighet till fördjupning.

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • välja och använda strategier för att lösa problemuppgifter
 • beskriva och använda begrepp,
 • välja och använda metoder,
 • resonera kring problemuppgifter genom att värdera svarets rimlighet och val av strategi,
 • redogöra för tillvägagångssätt  med hjälp av matematiska uttrycksformer som bilder, symboler mm.

Visa lärande

Du kommer att kunna visa lärande genom

 • diskussioner,
 • diagnoser,
 • prov,
 • praktiskt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: