Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid VT 17

Skapad 2017-03-07 14:16 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Matematik Svenska Teknik NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Tiden går.......Hur långt är egentligen ett år, en månad, ett dygn, en timma, en minut, en sekund? Vet du när du fyller år och vilket ditt personnummer är? Vet du när på dygnet du gör vad? Kan du se på klockan när du ska komma hem från en kompis eller när ditt favoritprogram börjar? Om inte.....så kommer du lära dig det när vi arbetar med temat TID

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • Både enskilt och i grupp
 • Måla 
 • Se på film
 • Vi kommer att göra stapeldiagram över när vi fyller år.
 • Göra årstidshjul
 • Träna oss på att uppskatta tid, genom enkla försök.
 • Göra egna tidur.
 • Spela spel som tränar klockan.
 • Dokumentera i våra temaböcker.

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

 • din delaktighet i lektioner och uppgifter
 • din förmåga att samarbeta i grupp
 • din förmåga att skriva en faktatext
 • din förmåga att dokumentera ditt teknikarbete
 • din förmåga att läsa av den analoga klockan i femminutersintervall
 • att du kan berätta om hur några veckodagar fått sina namn utifrån den nordiska mytologin
 • du ska känna till att varför vi har årstider 


Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag läser din texter.
 • Vi har frågesport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: