Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Färger med babblarna

Skapad 2017-03-07 14:26 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Med hjälp av figurerna "Babblarna", som barnen visar stort intresse för, ska barnen på utforska färger på olika sätt.

Innehåll

Syfte med projektet:

-Att barnen får utforska och uppleva olika färger

-Att barnen får möjlighet att utveckla sitt ordförråd

-Ge barnen möjlighet att sortera och kategorisera sin omvärld.

-Låta barnen få använda sin fantasi och sin kreativa förmåga.

 

Projektet kommer att starta med att barnen får olika färglådor presenterade för sig. Varje babblare har en låda i samma färg som babblaren själv. I lådan finns flera föremål i samma färg som lådan. Vi kommer samtala om vad som finn i lådan och barnen kommer få möjlighet att hitta flera saker till babblarna i respektive babblares färg.

Vidare kommer barnens intressen styra projektet framåt. Barnen ska få utforska och upptäcka färgerna på olika sätt, med hjälp av olika sinnen. Barnen ska även få möjlighet att utveckla sina hundra språk, det vill säga utforska färger och babblarna med hjälp av olika material och redskap.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: