Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

Skapad 2017-03-07 14:46 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Sånger, samtal, diskussioner, berättelser om grekiska traditioner och jämförelser med svenska traditioner och högtider eleven känner till eller upplever.
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Eleven läser om högtider/traditioner och reflekterar över varför man firar dem. Skapar något som har med högtiden/traditionen. Jämföra med svenska seder och bruk.

Innehåll

Avsnitt 1

TEMA: Högtider och traditioner

SYFTE: Att utveckla förmågan…

 • att formulera sig.
 • att använda modersmålet som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.
 • att utveckla sin kulturella identitet.
 • att utveckla sina kunskaper om och reflektera över traditioner, kulturella företeelser i Grekland och jämföra med svenska.

CENTRALT INNEHÅLL:

 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Lekar och musik.
 • Rim, ramsor och gåtor.
 • Beskrivande texter, berättande texter, poetiska texter, bildböcker, sagor med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttrycksätt på grekiska.

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

Du ska kunna…

 • Delta i samtal och diskussioner
 • Lyssna på andras berättelser/åsikter.
 • Berätta/återberätta/beskriva för andra en tradition och din upplevelse.
 • Jämföra med svenska traditioner och högtider du känner till eller upplever.
 • Utöka ditt ordförråd inom temat vi arbetar med.
 • Kunna skriva nyckelord samt även enkla meningar om traditioner vi pratat om.

GENOMFÖRANDE:

Så här ska vi arbeta…

 • Läsa korta texter eller sagor kring traditionen.
 • Lära oss sjunga traditionella sånger-eller läsa-lära sig utantill dikter om traditionen/högtider vi pratar om.
 • Knyta ihop bilder och ord om traditionen.
 • Skapa illustrerade små böcker om traditionen.
 • Pyssla, spela lotto om traditionen.

BEDÖMNING:

Bedömning sker genom:

 • Samtal och diskussioner
 • Ord-diktamen av nya ord i anknytning till traditionen vi studerat
 • Skapande av illustrerade böcker
 • Förmåga att återberätta/skriva med noggranna ord om traditioner

DOKUMENTATION:

 • Lärarens eget material
 • Olika dikter, sagor och sånger
 • Skapa något om trditionen

Uppgifter

 • Mars månad i olika berättelser

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: