Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tågluff i Europa åk 5

Skapad 2017-03-07 14:56 i Hällingsjö skola Härryda
Tillsammans ska vi resa med tåg ut i världsdelen Europa och skaffa oss kunskaper om de olika länderna.
Grundskola 5 Svenska Matematik Geografi Samhällskunskap
Nu kommer du att lära dig om landets huvudstad, sevärdheter, språk, statsskick, valuta, religion, naturtillgångar, geografiska miljö med sjöar, floder, bergskedjor, öar med mera. Därefter får du en stämpel i ditt pass och kan fortsätta ditt reseäventyr till ett nytt land.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet och syftet med din Europaresa som tågluffsresenär är att du ska få lära dig om olika länders geografiska miljö, naturtillgångar, statsskick, kultur, religion, valuta och språk. Du ska få kännedom om olika ord/begrepp som är bra att kunna när du ska läsa, skriva och samtala om geografi och samhällskunskap.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Inför avresan kommer du att få göra ett pass, räkna ut en resebudget och planera din packning. När detta är klart är du redo att åka till första destinationen. Du kommer att utgå från Boken om Europa, genomgångar, film och egen informationssökning när du få arbeta med följande moment:

 1. Gör ett eget pass
 2. Packning och budget
 3. Forska om landet och göra en resedagbok

Till din hjälp kommer du att få använda kartbok samt iPad för uppkoppling till nätet och informationssökning.

Diskussioner och reflektioner om vad vi lär oss på vägen.

Tidsplan för "Tågluff i Europa" är vecka 10-14 (fram till påsklovet)

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din lärare kommer att bedöma:

 • ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • muntliga redovisningar om Europas länder i smågrupper
 • din kännedom om ord/begrepp inom geografi och samhällskunskap
 • din kunskap att söka information med hjälp av olika källor
 • kartkunskap
 • din förmåga att skriva i din resedagbok

Uppgifter

 • Resepasset

 • Tågluffen

 • Lektionsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ma Sh Ge
Geografi - Europa åk 5

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap
Eleven har grundläggande kunskaper av Europas namngeografi.
Eleven har goda kunskaper Europas namngeografi.
Eleven har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi.
Söka information och källhantering
Eleven kan med stöd söka information på olika sätt resonera kring olika källor och fakta.
Eleven kan söka information på olika fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring olika källor och fakta och deras användbarhet.
Eleven kan söka information på olika väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang kring olika källor och fakta och deras användbarhet.
Begrepp
Eleven kan med stöd använda ämnesspecifika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda ämnesspecifika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda ämnesspecifika begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analys och jämförelse
Eleven behöver hjälp med att göra jämförelser mellan länderna, dess naturresurser, natur och kultur samt hur befolkningen är fördelad i de olika länderna.
Eleven kan på egen hand göra olika jämförelser och analyser mellan länderna, dess naturresurser, natur och kultur samt hur befolkningen är fördelad i de olika länderna.
Eleven kan på egen hand göra komplexa jämförelser och analyser mellan länderna, dess naturresurser, natur och kultur samt hur befolkningen är fördelad i de olika länderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: