👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7: América Latina

Skapad 2017-03-07 15:03 i Svenska som andraspråk Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grupparbete i par om spanskspråkiga länder.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vet du vad huvudstaden i Argentina heter? Hur många invånare har det lilla landet Ecuador? Vad odlar man i Chile? Vi lär oss om Latinamerika!

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer jobba med América Latina både utifrån boken och från andra källor. Ni kommer att få göra en presentation om ett land samt berätta om landet för några kompisar.

 

Elevens mål

Du kommer, förutom att lära dig fakta om länderna där spanska talas, utveckla din förmåga att:

- leta efter relevant information på Internet

- läsa och förstå olika slags texter för att samla information

- uttrycka dig och kommunicera i tal och skrift

- planera, genomföra och ta ansvar för ditt arbete

Så här ska vi arbeta

Vi jobbar gemensamt med s.46-49, samt s70 i Gracias 7. Vi går även igenom viktiga ord du behöver kunna för temat, se bifogat dokument under uppgifter. Likaså jämför med Sverige/våra erfarenheter.

Därefter väljer du ett land i Latinamerika att fördjupa dig i. Du redovisar ditt arbete skriftligt på din dator (bilder och text) i google och muntligt genom en presentation i klassen. Följande fakta ska finnas med i presentationen:

- karta över landet

- huvudstad

- väder på sommaren och vintern

- minst åtta faktameningar på spanska (minimum) Tex en stor stad, en sjö, ett berg, presidenten, en känd fotbollsspelare... Du väljer!

- en känd person från landet

- bilder

- Någon eller några jämförelser med Sverige och din egen erfarenhet. Vad är likt? Vad skiljer sig åt? Detta kan göras på svenska.

 

Presentera ditt arbete muntligt genom att :

- visa presentation på datorn

- berätta minst sex faktameningar på spanska utan att läsa innantill

- visa ordlista över nya ord som klasskompisarna inte förstår

 

 

Jag kommer att bedöma

Läraren kommer att bedöma hur väl du:

- Klarar av att läsa, förstå och ställa samman den information som finns om landet

- Har tillägnat dig kunskaper om  Latinamerika och kan göra enkla kopplingar till din egen erfarenhet

- Uttrycker dig begripligt och tydligt med fraser och meningar mutligt

- Uttrycker dig i skrift med ett begripligt språk

- Klarar av att planera, genomföra och ta ansvar för ditt arbete

Uppgifter

 • Lär dig viktiga ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk - indelade i moment (inkl F)

Använda information

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Läsa och skriva

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven
förstå det mest väsentliga av innehållet
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande

Kommunikationens innehåll – realia

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I olika sammanhang och områden där språket används kommenterar eleven några företeelser och kan då också
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.