Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droger

Skapad 2017-03-07 15:03 i Stenstalidskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Droger v 10-11

Innehåll

Droger                                               v 10-11

Centralt innehåll

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relatio­ner och beroendeframkallande medel.

Arbetsgång

Vi kommer först att arbeta gemensamt kring fakta om droger motsvarande kapitlet Droger i biologiboken s 296-312. Efter den gemensamma introduktionen ska ni göra en individuell skrivuppgift enligt nedan. Man kan välja att resonera brett kring droger i allmänhet eller rikta in sig på en typ av drog och gå djupare in i resonemanget runt den. Ni ska skriva en reflekterande text där de fyra aspekterna nedan ingår. Texten ska utgå från fakta men ni behöver också fundera själva kring många av frågeställningarna.

  1. Vad är en drog? Vad kännetecknar en drog? Vilka olika typer av droger finns det?
  2. Varför droger? Varför vill vi människor använda droger? Vad är det vi får ut av det?
  3. Varför inte droger? Finns det skäl till att vi inte bör använda droger? Vilka olika skäl kan det vara?
  4. Istället för droger? Kan vi uppnå samma känsla som drogerna ger oss på annat sätt? Ge förslag!

Tips på ställen där du kan söka information:

Biologiboken; kapitlet om hjärnan och kapitlet om droger.

drugsmart.com

umo.se

can.se

vardguiden.se

…och det finns mycket mer både i biblioteket och på nätet….

 

Tänk på att ange källor och källkritik!

Kunskapskrav som arbetet kommer att bedömas mot

1. Samtal om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

2. Diskussion

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

3. Söka information

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

4. Använda sökt information

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

x 11. Människokroppens byggnad och funktion

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: