Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energiutredning

Skapad 2017-03-07 15:28 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 8 – 9 Kemi Fysik
Det pågår en politisk debatt om hur Sveriges energiförsörjning ska gå till. Hur kan det se ut om en stad vill ha egen energiförsörjning om man inte bara tar hänsyn till miljömålen?

Innehåll

Sverige har som miljömål att vara fossilfritt 2050, men för att nå dit behöver man göra flera investeringar i olika energityper. Inte bara för elproduktion utan även för transport och industri. Men om man ser till den enskilda samhället vilket elkraftverk passar bäst om man inte enbart tar hänsyn till miljömål.

När man börjar kolla på det enskilda samhället blir det lite mer problematisk när man inte har tillgång till stora vattenkraftverk (i norrland) eller kärnkraftverk (i götaland och svealand) Om man kollar på Sveriges miljömål får man fundera lite till över vilken kraftverkstyp man ska välja

Miljömålen är

 

Det vi kommer prata om är olika elkraftverk vilka för och nackdelar det finns med dem bland annat i förhållande till miljömålen.  

Viktiga begrepp

 • Energiformer
 • Vindkraftverk
 • Solkraftverk
 • Vattenkraftverk
 • Kärnkraftverk
 • Olje- och kolkraftverk
 • Naturgaskraftverk
 • Biobränslekraftverk

Film om kolets kretslopp: https://www.youtube.com/watch?v=Slzn30py69Qnn

Sammanfattning om kraftverkstyper: https://www.youtube.com/watch?v=itvdR2Yl3wY&spfreload=10

Film om hur ett kärnkraftverk fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=EzEyvMYi7Go&spfreload=10

Film om hur ett vattenkraftverk fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=XgDbc9iP4Lg 

Artiklar om de att läsa om de olika elkraftverkstyperna

Kärnkraft: http://asikt.dn.se/asikt/debatt/behall-och-bygg-ut-karnkraften/https://www.svd.se/vi-kan-klara-klimatmal-utan-karnkraft 

Vattenkraft: http://www.fiskejournalen.se/debatt-om-smaskalig-vattenkraft/

Biobränslen: http://www.folkbladet.nu/1643429/biobranslen-varre-an-bensin-for-klimatet

Vindkraft: https://www.svd.se/meningslos-satsning-pa-vindkraft

Kol, olja och naturgas: http://www.folkbladet.se/nyheter/sverige-kan-bli-mer-sarbart-vintertid-8585040.aspx

Solkraft: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/feltaenkt-att-kalla-solkraft-foer-miljoevaenlig-16117?pack=16353

 

Planering för arbetsområdet

 

 

Genomgång

 

15 Mars

Olika energiformer, verkningsgrad

 

17 Mars

Växthuseffekten, kolets kretslopp, försurning, förbränningsreaktioner

 

22 Mars

Fossila bränslen, förbränningsreaktioner

 

24 Mars

Biobränslen, förnybar energi

 

29 Mars

Kraftverkstyper

 

31 Mars

Eget arbete i grupp

 

5 April

Eget arbete i grupp

 

7 April

Eget Arbete i grupp

 

12 April

Eget Arbete i grupp

 

26 April

Presentation

 

28 April

Presentation

 

 

 

 

 

Bedömning 

Bedömning kommer ske under arbetsgång och vid redovisningen där ni kommer bli bedömda som grupp.

En individuell skriftligt bedömning kommer ske efter att redovisningen är klar då ni själv föreslår en kombination av olika kraftverk i ett land som ni kommer få reda på vid ett senare tillfälle. Kom ihåg att ha med vilka för och nackdelar det finns med kraftverkstyperna ni har valt. 

 

Uppgifter

 • Gruppuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
Bedömningsmatris Fysik, för gruppuppgift

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Fy Ke
Bedömningsmatris Kemi, för gruppuppgift

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvense.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: