Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No/Te åk 2

Skapad 2017-03-07 15:46 i Björndammens skola Partille
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3) Bild Svenska
Här kommer vi tillsammans att göra en spännande resa genom rymden och lära oss om solens, jordens och månens förhållande till varandra. Vi kommer att lära oss om stjärnbilder. Vetenskapens syn på hur jorden och de andra planeterna skapades.

Innehåll

 

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Månens olika faser.
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstider

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschkanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Material i vår omgivning

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
   

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Undersöka lekplatser där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion.

Bedömning

Du ska kunna:

 • berätta om hur jorden skapades - Big Bang
 • förklara hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra
 • berätta om månens faser
 • rita din egna stjärnbild
 • känna igen och namnge några stjärnbilder
 • känna till vad är källsortering
 • namge årstiderna och veta när på året de infaller
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Tk Bl
No/Te åk 2

Rubrik 1

Nivå 1 På väg
Nivå 2 Visad kunskap
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: