Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Väder och klimat Vt17

Skapad 2017-03-07 15:52 i Da Vinciskolan Ale
En bedömningsmatris för arbetsområdet väder och klimat.
Grundskola 7 – 9 Geografi
En bedömningsmatris för arbetsområdet väder och klimat.

Innehåll

Syfte - förmågor vi kommer utveckla inom detta arbetsområde

Centralt innehåll som kommer att behandlas inom arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav i Geografi - indelade i moment (inkl F)

Livsmiljöer

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om samspelet mellan människa och natur och visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
grundläggande enkla och till viss del
goda utvecklade och relativt
mycket goda välutvecklade och väl

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett /...../ fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Ny aspekt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett /............/ fungerande sätt, samt för /......................................../ underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
i huvudsak enkla och till viss del
relativt väl utvecklade och relativt väl
väl välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: