Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8 VT 17

Skapad 2017-03-07 16:17 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En LPP i matematik för åk 8, där vi ska arbeta med det centrala innehållet "geometri".
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under detta arbetsområdet kommer du bla få lära dig namnet på en massa geometriska figurer, hur man beräknar hur stora de är och vad symmetri är!

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll kommer vi att arbeta med:

 

Mer konkret...

Följande begrepp ska vi lära oss:

Area
Begränsningsarea
Kvadratmeter
Kvadratdecimeter
Kvadratcentimeter
Hektar
Rektangel
Kvadrat
Bas
Höjd
Parallellogram
Romb
Triangel
Liksidig triangel
Rätvinklig triangel
Trubbvinklig triangel
Spetsvinklig triangel
Likbent triangel
Cirkel
Radie
Diameter
Skala
Symmetri
Polygon

Följande metoder ska vi lära oss:

Hitta höjden i trianglar och fyrhörningar.
Beräkna arean för olika geometriska figurer.
Använda och växla mellan de vanligaste areaenheterna.
Använda skala och göra förminskningar och förstoringar.
Se och rita symmetri.

Övrigt:

Problemlösning med geometri
Rimlighet

Så här arbetar vi

Genomgångar, eget arbete, arbete i grupp. Vi kommer att jobba med praktiska övningar, muntliga övningar, skriftliga övningar i boken, problemlösning och diskussioner och övningsstenciler. Vi kommer att arbeta en del med appen "Geoboard".

Detta ska bedömas

Du kan visa vad du kan muntligt på lektionerna, i diskussioner, på läxor, läxförhör och prov. Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: