Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-03-07 16:20 i Surteskolan Ale
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska NO (år 1-3)
Vi ska läsa om Nordens historia från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje.

Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • namnger de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern 
 • redovisar hur människor levde i de olika tidsepokerna
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden  
 • gör en hällristning med en bildteknik

 

Arbetsformer

 • genomgångar
 • samtal
 • måla en hällristning
 • läsa faktatexter
 • se film
 • fördjupa dig efter eget intresse

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidsaxel, forntid, järnålder, stenålder, bronsålder, måttenhet, hällristning, epok, uppskattning, jakt, samlande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: