Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2A SO Forntiden - Bronsåldern

Skapad 2017-03-07 19:03 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Svenska
Vi fortsätter vårt arbete med forntiden, nu är det dags för bronsåldern.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 • Bild analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
 • Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Svenska undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

Undervisning

Vi kommer att återkoppla till vi kommer ihåg ifrån arbete med istiden och stenåldern.

Vi jobbar med förförståelse genom att skriva upp och prata om ämnesspecifika ord och begrepp, VI kommer att bygga upp kunskap genom att arbeta med cirkelmodellen. Se på filmer, studera olika faktatexter, läsa skönlitterära texter och skriva gemensamma texter. Vi arbetar gemensamt med tidslinjer och tidsbegrepp. Vi kommer även träna på att skriva en egen faktatext. I klassrummet sätter vi upp en tidslinje där vi kan jämföra olika tidsepoker.

Vi gör jämförelser mellan livsvillkor på bronsåldern och nutid.  Det blir  bildframställningar som är inspirerade av hällristningar.

 

 Kunskapskrav och bedömning

Vi bedömer din förmåga att använda tidslinjer och tidsbegrepp, som dåtid och nutid.

Du ska kunna berätta lite om bronsåldern och kunna ge exempel på levnadsvillkor under tidsperioden. Det visar du genom att du kan skriva en enklare faktatext.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: