Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa texter

Skapad 2017-03-07 21:16 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Förstå-Resonera-Söka
Grundskola 4 Modersmål
Vi läser elevnära texter och skönlitterära texter. Vi tränar först på läsningen och förståelsen och sedan skriver vi texter.

Innehåll

Mål för elev

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • läsa och förstå olika slags texter  
 • resonera om texter du har läst
 • söka information
 • skriva texter

 

 

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

 • träna att läsa olika slags texter. Πως παίζεται το παιχνίδι "Τα αγάλματα"
 • tyst läsning
 • läsa högt - för varandra
 • lyssna på högläsning
 • läsa och svara på frågor
 • skriva en text. Πως παίζεται ένα παιχνίδι που ξέρεις.

Redovisning

Jag kommer att bedöma din förmåga att: (Du kommer att  redovisa både muntligt och skriftligt.)

 • läsa bekanta texter med flyt
 • återge innehållet i texter
 • söka information för att skriva din egen text

Uppgifter

 • Παιχνίδια

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Läsa

Hållplats1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne modersmål
Förmågan att Läsa och förstå skönlitterära texter
Du kan läsa enkla skönlitterära texter men behöver stöd att förstå innehållet. Du kan med stöd återge några för dig viktiga delar av innehållet. Du kan återberätta delar av innehållet.
När du inte förstår eller läser fel behöver du hjälp för att komma vidare i läsningen. Du försöker att läsa med inlevelse. Du kan återge för dig viktiga delar av innehållet. Du kan återge huvuddragen av handlingen.
Du läser bekanta och elevnära texter. Du korrigerar dig själv vid behov, genom att läsa om enstaka ord eller meningar. Du läser med inlevelse. Du kan återge för dig viktiga delar av innehållet. Du beskriver och ger exempel även på detaljer. Du kan återge och sammanfatta handlingen.
Ämne modersmål
Förmågan att Resonera om texter du har läst
Du kan med stöd svara på frågor kring innehållet. Du gör försök att samtala om tydligt framträdande budskap i texterna.
Du kan självständigt svara på frågor kring texten Du kan resonera om tydligt framträdande budskap i texter.
Du kan självständigt svara på frågor kring texten och motivera dina svar med exempel ur texten. Du kan resonera kring tydligt framträdande budskap i texter och relatera detta till egna erfarenheter.
Ämne Modersmål
Förmågan att Söka information
Du kan med stöd söka information i anvisad källa. Du behöver stöd att välja ut information som passar till uppgiften.
Du kan självständigt söka information i anvisad källa. Du kan välja ut information som passar till uppgiften.
Du kan självständigt söka information i olika källor. Du kan välja ut och värdera information som passar till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: