👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht 2017

Skapad 2017-03-07 21:34 i Surteskolan Ale
Grundskola 4 – 5 Engelska
We are going to develop our skills in English during this semester. Vi kommer att utveckla våra förmågor i engelska den här terminen. How? Hur? By working hard, hopefully having some fun while we are putting our minds to it. Genom att arbeta hårt, förhoppningsvis har vi lite roligt medan vi går in för det.

Innehåll

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera genom att:

 • bygga upp ditt ordförråd inom olika temaområden där vi bl.a. sjunger sånger, leker lekar och spelar spel,
 • utveckla uttalet bl.a. genom att härma och säga efter i talkör, sjunga sånger, lyssna på tydligt talad engelska och se filmer,
 • få och följa korta instruktioner på engelska (och svenska),
 • se på engelska filmer (ex. Me and my pet),
 • lyssna till talad engelska bl.a. i form av dialoger, berättelser, upplästa texter, "hörövningar" med och utan stöd av saker, bilder, texter, rörelser och kroppsspråk,
 • samtala i olika former som är mer eller mindre styrda (spel, lekar, intervjuer, dialoger, dramatisering),
 • läsa texter från olika medier (böcker, sångtexter, internet…),
 • arbeta med "Projects" och presentera dem,
 • skriva texter med mer eller mindre stöd,
 • lära dig mer om engelskans språkregler (grammatik) i ett sammanhang.

Hur?

Ta ansvar för ditt lärande genom att:

 • delta i de aktiviteter vi gör på lektionerna,
 • fundera över hur man lär sig på olika sätt,
 • ge och ta emot kamratrespons,
 • göra självbedömningar,
 • göra läxan och vara med och anpassa den så att den är på rätt nivå för dig, samt
 • visa dina kunskaper.

Bedömning

Dina förmåga att:

 • förstå talad engelska,
 • delta i samtal,
 • läsa och förstå texter på engelska och
 • skriva på engelska, samt
 • ta ansvar för ditt lärande

kommer att bedömas.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 1-5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna
 • En
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du känner igen vanliga ord och mycket enkla fraser när de sägs långsamt och tydligt. Ex. What is your name? Good morning, hello. Where do you live? Red, blue, yellow.... One, two, three....
Kan förstå vanliga fraser och förstå budskapet. ex. Do you have any brothers? How old are you? I have three pets. I live in a red house. My father has red hair. Diagnos i hörförståelse "Teddybear and Elephant"
Kan förstå fraser som rör för mig kända förhållanden i närmiljö och dagligt liv. ex. My mother works as a busdriver. Don't forget to put the ice-cream in the freeze. Please take the dog for a walk. ex. The game på UR.
Kan förstå enkelt talad text som anpassade nyhetsprogram, eller dramatiseringar. ex. Newsreel easy, Modern ghoststories Junior. Diagnosi hörförståelse "News Magazine"
Läsa
 • En
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan läsa enkla ord och meningar. ex. I am Derek. It is a cat. Stop. Red. Hello.
Du kan läsa vanliga meningar i löpande text. ex Tim likes to read a book. He also likes riding. He has a horse. It is brown. Läsdiagnos "Please kids"
Du kan läsa meningar och hitta information i en text. ex. ett kort brev, en matsedel
Du läser texten till kända förhållanden ex . korta versioner av kända sagor, nyheter. Läsdiagnos "Fun things to Do"
Kommunicera/Tal
 • En
 • En
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan enkla fraser ex: - Good Morning - Hello - Färger - Siffror Svara yes eller no på enkla frågor.
Du kan samtala med en motpart som talar långsamt och vid behov upprepar det som sagts. Du kan spontant formulera ett svar. ex. -How old are you? -I am 8 years old. Samtalsdiagnos "Lisa's room"
Du kan föra ett samtal och leda samtalet vidare med följdfrågor eller kommentarer. Ex: -Which footballteam do you like? -I like Milan. What team do you like?... -Can you tell me how to find the bakery? - Yes, you walk 100 metres then you turn left and you have the bakery on your right side.
Du kan delta i samtal om vardagliga händelser och välkända teman. Ex. -Do you like cakes? -Yes I do. Do you? - No I like ice-cream better. -What ice-cream do you like? - I like strawberry Samtalsdiagnos "Ask me - Tell me"
Kommunicera/ Skriva
 • En
 • En
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan skriva enkla ord och fylla i luckor i formulär. Ex. I, you, we Numbers, colours, weekdays have, do, not
Du kan skriva korta meddelanden, ex ett vykort. Kan skriva enkla meningar ex. I have a sister. I do not have a dog. It is sunny. Skrivdiagnos "Who are you?"
Du kan skriva en enkel text om ett känt ämne, ex ditt favoritlag. Du kan enkelt beskriva känslor och intryck. Ex. I love Modo because they have a cool arena. We hate being in our summerhouse because there are no computers.
Du kan skriva med visst flyt och och argumentera för eller emot i ett ämne. Du kan också i en text ge uttryck för dina åsikter och förklara dem. Skrivdiagnos "A place I like"
Ansvar för sitt lärande
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Fundera över vad du vill lära i engelska och vad som kan vara bra med att kunna Engelska Diagnos "What I like to do in english"
Hur bra är du på engelska? Vad behöver du träna mer? Självbedömning "How well can I do things in English"
När kan du tillräckligt med engelska? Varför ska man kunna engelska? Hur kan du träna engelska på egen hand? När har du nytta av det? Samtalsunderlag "What I think about learning English"
Hur väl kan jag prata bara engelska? Kan andra förstå och förstår du när någon pratar engelska. Vad kan du träna mer på? Kamratrespons samtal och skriva.
Ny aspekt