Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn föds inte med fördomar

Skapad 2017-03-07 21:37 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen Engelska
Under våren kommer delta i projektet "Barn föds inte med fördomar" som är ett ämnesövergripande projekt i samarbete med Glada Hudik teatern.

Innehåll

Under projektet kommer vi titta på "Hur många lingon finns det i världen" och använda som utgångspunkt i diskussioner kring fördomar. Vi kommer titta på personporträtt av skådespelare som ingår i Glada Hudik teatern. Eleverna kommer på engelsklektionerna få göra egna personporträtt av sig själva som presenteras i keynote eller Imovie. Det kommer föras diskussioner kring frågor som berör demokrati, respekt och medmänsklighet. Under projektet kommer eleverna också få titta på och diskutera kring dokumentärserien "Trollkarlen från Glada Hudik". Eleverna kommer också komma i kontakt med barnkonventionen samt skriva en egen klasskonvention och vi prata om goda gärningar. Projektet avslutas med att alla elever kommer få gå och titta på Glada Hudik teaterns uppsättning av "Trollkarlen från Oz" på Scandinavium i början av maj. 

Uppgifter

 • The story about me

 • Om jag fick bestämma en dag

 • En god gärning

 • Klasskonvention

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • skriva text för olika syften, och
  En
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Presentationer som är berättande, beskrivande och informerande.
  En  7-9
 • Filmer och dramatiserade berättelser för unga.
  En  7-9
 • Beskrivningar och meddelanden.
  En  7-9
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: