Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 Hi åk 8 Medeltid, kulturmöten och revolutioner TP

Skapad 2017-03-08 08:11 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Romarriket och Medeltid
Grundskola 8 Historia
Vad hände i Europa och världen efter Romarrikets fall? Hur växte Europa och andra högkulturer sig så starka och mäktiga? Du lär dig om medeltid, nya tiden och den tidig-moderna tiden, som tog plats mellan 500-talet framtill 1800-talet!

Innehåll

Mål för elev

redogöra för och se samband mellan olika tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien

reflektera över din och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv  

 

Genomförande

Du kommer att få ta del av genomgångar och diskussioner, arbeta med instuderingsfrågor och andra övningar samt arbeta med ett grupparbete. Du kommer även att få visa dina kunskaper på olika förhör, muntliga som skriftliga.  

 

Bedömning

Du ska kunna

redogöra för tidsperioderna (medeltid, nya tiden och tidig modern tid), tex. resonera kring hur de olika tidsperioderna växte fram och utvecklades,

berätta om viktiga personer och hädelser, om politik och migration och reflektera över vad det har spelat för roll för historien och nuet 

jämföra och se samband mellan människors levnadsvillkor och utvecklingslinjer i samhällsstrukturer och ur det har påverkat dagens samhälle  

 

Innehåll

  • Jämförelser mellan några högkulturer framväxt och utveckling fram till 1700—talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

  • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

  • Industrialiseringen i Europa. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. 

  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

 

Mål att sträva mot

  • använda dig av din historiska referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien
  • reflektera över din och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Matriser

Hi
Jä 17 Hi åk 8 medeltid, nya tiden och revolutioner TP

----->
----->
----->
Redogöra och resonera
har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Du kan redogöra för olika samhällsförändringar (t.ex. vad nya handelsvägar ledde till) och berätta om betydelsefulla personer. Du kan berätta om vad som orsakat en händelse och visar vilken/vilka konsekvenserna ledde till. enkla och till viss del underbyggda
Du kan redogöra utförligt i olika led för olika samhällsförändringar (t.ex. vad nya handelsvägar ledde till) och berätta om betydelsefulla personer, samt om människors levnadsvillkor och handlingar. Du kan berätta i flera led om vad som orsakat en händelse och visar vilken/vilka konsekvenserna ledde till. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du kan redogöra mycket utförligt i flera olika led för olika samhällsförändringar (t.ex. vad nya handelsvägar ledde till) och berätta om betydelsefulla personer, samt om människors levnadsvillkor och handlingar. Du kan berätta i flera olika led om vad som orsakat en händelse och visar vilken/vilka konsekvenserna ledde till. välutvecklade och väl underbyggda
Samband
beskriva samband mellan åren 500-1800 gällande kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor
Du kan beskriva några samband mellan olika kulturmöten, tex. européer och urbefolkning på nyupptäckta kontinenter, hur politik förändras, varför man migrerar till andra läder och hur livet ser ut för människorna i olika samhällsgrupper och länder. enkla
Du kan beskriva utförligt olika samband mellan kulturmöten, tex. européer och urbefolkning på nyupptäckta kontinenter, hur politik förändras och varför, varför man migrerar till andra läder och hur livet ser ut för människorna i olika samhällsgrupper och länder. förhållandevis komplexa
Du kan beskriva mycket utförligt olika samband mellan kulturmöten, tex. européer och urbefolkning på nyupptäckta kontinenter och inom Europa, hur politik förändras och varför, varför man migrerar till andra läder och hur livet ser ut för människorna i olika samhällsgrupper och länder och beskriver hur det kan vara så. komplexa
Jämföra
hur historien påverkat vår samtid
Du kan göra några jämförelser med då och nu om t.ex. politik och människors levnadsvillkor. Du kan berätta något om hur historien har påverkat nuet, t.ex. hur har franska revolutionen påverkat vårt samhälle idag... enkla och till viss del underbyggda
Du kan göra några jämförelser i flera led med då och nu om t.ex. politik och människors levnadsvillkor. Du kan redogöra för några historiska händelser som har påverkat nuet, t.ex. på vilket sätt den franska revolutionen har påverkat vårt samhälle idag. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du kan göra tänker i flera led) jämförelser med då och nu om t.ex. politik och människors levnadsvillkor. Du kan redogöra för olika historiska händelser som har påverkat nuet, t.ex. på vilket sätt den franska revolutionen har påverkat vårt samhälle idag. välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: