Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT-17 Åk 4

Skapad 2017-03-08 09:06 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vårterminens engelska för åk 4

Innehåll

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

Arbetssätt, arbetsformer

Kommunikationens innehåll

I engelskämnet så arbetar vi med välbekanta områden, intressen, platser och liknande som eleverna känner till. På onsdagslektionerna arbetar vi med övningar av varierande slag för att öva på de delar av engelskan som handar om produktion och interaktion - att skriva och att prata bland annat och på fredagarna arbetar vi med boken Right on! 4, med glosor och övningar. 

Lyssna och läsa - reception

 • Vi ser på filmer med tydligt talad engelska.
 • Vi följer instruktioner som vi hör i musik eller i inspelade samtal. 
 • Vi följer instruktioner som vi läser.
 • Vi samtalar på engelska om saker i vår närmiljö.
 • Vi sjunger sånger, läser sagor och dikter på engelska.
 • Vi tränar på att använda olika strategier för att förstå vad någon säger. 
 • Vi använder texter och fakta i våra arbeten som är relevanta för det vi arbetar med. 
 • Vi bekantar oss med uttal, intonation och språkstruktur genom att lyssna på olika typer av talad engelska.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

 • Vi skriver och berättar om oss själva och varandra.
 • Vi pratar engelska med varandra i övningar såsom i sketcher, spel och liknande.
 • Vi bekantar oss med uttal och intonation genom att tala engelska med varandra och andra.
 • Vi färdighetstränar ordkunskap, stavning och skrift genom skriftliga och muntliga glostest.
 • Vi sjunger på engelska.
 • Vi tränar grammatiska regler genom bland annat spel, lekar och andra övningar.
 • Vi kommer att göra en teater på engelska under våren

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Produktion och interaktion - tal

Kunskapskrav - E i åk 6
Kunskapskrav - C i åk 6
Kunskapskrav - A i åk 6
Formulera sig i tal
Tala och samtala
 • En
I muntliga framställningar och interaktioner av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar och interaktioner av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar och interaktioner av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
 • En
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

En
Reception - Läsförståelse

Kunskapskrav - E i åk 6
Kunskapskrav - C i åk 6
Kunskapskrav - A i åk 6
Förstå skrift
 • En
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helhet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • En
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

En
Reception - Hörförståelse

Kunskapskrav - E i åk 6
Kunskapskrav - C i åk 6
Kunskapskrav - A i åk 6
Förstå tal
 • En
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Redogöra, kommentera och agera
 • En
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: