Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symfoniorkestern

Skapad 2017-03-08 11:19 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Symfoniorkesterns instrument och musik.
Grundskola 2 Musik

Med hjälp av boken Drillar och Draköron upptäcker vi både symfoniorkesterns instrument och musik.

Vi lär oss om de olika instrumenten, hur de låter, ser ut och fungerar. Vi lär oss om instrumentfamiljerna och hur instrumenten i varje familj både har likheter och skillnader. 

Vi arbetar med olika musikstycken ur konstmusiken. Vi använder rörelse för att lära känna musiken, vi samtalar om hur den låter och känns och om vilka instrument som vi hör. Vi pratar om kompositörer och epoker.

Vi provar att sjunga och spela en del av musiken som vi hör, men även annan musik som passar bra.

Ord och begrepp som vi tränar:
Stråkfamiljen - violin, viola, cello, kontrabas.
Träblåsfamiljen - tvärflöjt, klarinett, oboe, fagott.
Bleckblåsfamiljen - trumpet, trombon, valthorn, bastuba.
Slagverksfamiljen - puka, marimba, percussion.
Stränginstrument - harpa, flygel.
Dirigent
Kompositör
Konstmusik

Innehåll

Förmågor att utveckla

Musicera

 • Sjunga tillsammans och lära nya sånger.
 • Spela tillsammans på olika instrument, tex tonboxar och rytminstrument.

Skapa/uttrycka

 • Visa musik i rörelse - tex följa musikens puls eller anpassa rörelser efter musikens karaktär, visa musikens form i enkel koreografi, rörelseimprovisera på olika sätt till olika musik för att lära känna musiken.
 • Improvisera och komponera - både i rörelse och musik.

Musikens sammanhang

 • Lyssna på, titta på och samtala om instrument och instrumentfamiljer.
 • Undersöka och analysera de instrument vi använder - tex hur storlek påverkar tonhöjd och material påverkar klang.
 • Samtala om och pröva hur musik påverkar tankar och rörelser.
 • Samtala om olika kompositörer och epoker inom konstmusiken.

Så här arbetar vi

 • Sjunga olika sånger, tex Månadsvisan till Beethovens Ode an die Freude.
 • Spela instrument tillsammans.
 • Lyssna på och arbeta med rörelse till konstmusik.
 • Skapa musik och rörelse både enskilt och tillsammans.
 • Undersöka och känna igen instrument och instrumentfamiljer.
 • Samtala om musiken vi lyssnar på och analysera hur den uppbyggd och vilka instrument som spelar.
 • Läsa om instrumenten i boken Drillar och Draköron, se på instrumentfilmer och lyssna på enskilda instrument med hjälp av appen MSO Learn.

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

Musicera

 • delta i gemensam sång.
 • delta i ensemblespel (när vi spelar tillsammans).

Skapa/uttrycka

 • delta i skapande övningar.
 • följa instruktioner.

Musikens sammanhang

 • delta i samtal och analyser av musik och instrument.
 • känna igen instrument och instrumentfamiljer - hur de låter och ser ut.

Hur ska vi bedöma?

När du deltar visar du dina förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Symfoniorkestern

Musicera

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
 • Mu  E 6
Jag lyssnar när de andra sjunger.
Jag deltar när vi sjunger. Jag försöker lyssna på de andra och på instrumenten som spelar till. Jag försöker följa tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och på instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm. Jag hör om jag sjunger fel och kan då rätta till det.
Spel
 • Mu  E 6
Jag lyssnar när de andra spelar.
Jag deltar när vi spelar instrument. Jag behöver hjälp för att följa puls, takt och rytm.
Jag deltar när vi spelar instrument. Jag följer puls, takt och rytm,
Jag deltar när vi spelar instrument. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Jag kan visa och hjälpa en kompis.

Skapa/Uttrycka

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa
 • Mu  E 6
Jag deltar när vi arbetar med musik och rörelse.
Jag försöker att följa instruktionen. Jag prövar ett eller två sätt.
Jag följer instruktionen. Jag prövar olika sätt.
Jag följer instruktionen. Jag prövar olika sätt. Jag inspirerar och inspireras av andra.

Musikens sammanhang

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtal om musik
 • Mu  E 6
Jag lyssnar när vi samtalar.
Jag deltar när vi samtalar. Jag berättar hur och vad jag tänker om jag får en fråga. Jag kan använda musikbegrepp om jag får hjälp.
Jag deltar när vi samtalar. Jag berättar hur och vad jag tänker. Jag använder några musikbegrepp på egen hand.
Jag deltar när vi samtalar. Jag berättar hur och vad jag tänker. Jag använder några musikbegrepp på egen hand och på rätt sätt.
Instrumentkännedom
 • Mu  E 6
Jag vet att det finns olika instrument.
Jag kan namnet på några olika instrument och instrumentfamiljer. Jag kan para ihop rätt instrument med rätt ljud och namn om jag får hjälp.
Jag kan namnet på olika instrument och instrumentfamiljer. Jag kan para ihop några instrument med rätt ljud och namn på egen hand.
Jag kan namnet på olika instrument och instrumentfamiljer. Jag kan para ihop flera instrument med rätt ljud och namn på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: