Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik projektbeskrivning 2016/2017

Skapad 2017-03-08 12:29 i Schubergstorps 5-årsverksamhet Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
Efter att vi varit i skogen tillsammans med barnen och sett deras nyfikenhet och kunskaper om natur valde pedagogerna att ta fokus på Knoppisar som projekt.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Fokusera på ett tydligt ämnesområde så att barnen vet vad vi jobbar med.

Jobba ännu mer i små grupper.

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

 

 • Varför ska vi jobba med detta tema?
 • Höja barnens medvetande kring naturens olika kretslopp
 • Vad vill vi att barnen ska utforska, upptäcka, uppleva och lära?
 • Knoppisar kopplat till olika lövträd
 • Ljus och skuggor, hastighet och tid.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

 

 • Hur synliggör vi temat för barn och föräldrar?

 

 • Bild och text på unikum.
 • Färdiga alster i ett fönster i playmo-rummet.
 • Imovie

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

 • Återkommande utedagar och promenad i närmiljön

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

 • Genomförandet
 • Uppdrag - leta träd
 • Mindmap - vad vet vi om träd
 • Skissa knoppar 

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Att få vara en delaktig i barnens nyfikenhet, vetgirighet och kunskapintag gör att vi följer och leder barnen på resan. Att deras kunskaper sprids i leken och i samtalen med kompisar. Ex att de överblivna knopparna slängdes, strategiskt på gården av pedagog. Ledde till lek med knoppisarna som kompisar och att de smittade av sig på förskoleklassens barn. - Jag har gömt Jätten kastanj på baksidan. -Jag har satt Aska svart här, så det ser ut som den växer, ingen kan hitta den. 

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

 

 • Vilka strävansmål väljer vi ut under:
 • Normer och värden?

 

          Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Lpfö sid 8)

 

 • Utveckling och lärande?

 

          Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära (Lpfö sid 9)

     -   Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

 • Utveckla barnens förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: