Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner VT 21

Skapad 2017-03-08 12:47 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
LPP i området kemiska reaktioner
Grundskola 7 Kemi
Vad har en smäll från en fyrverkeripjäs gemensamt med att ett träd växer? Vi tittar på kemiska reaktioner och reder dessutom ut vad som INTE är en kemisk reaktion.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

o   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

o   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

o   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

Viktiga begrepp:

 • Skillnad mellan en atom och molekyl, grundämne och kemisk förening
 • Kunna kemiska namn på vanliga grundämnen och kemiska föreningar
 • Fysikalisk omvandling och kemisk reaktion- vad skillnaden är
 • Veta att om farliga ämnen reagerar med varandra kan det bildas något ofarligt- och tvärtom.
 • Veta att koldioxid är en tung gas som dessutom grumlar kalkvatten.
 • Veta att vätgas är en explosiv gas och kallas även för "knallagas".
 • Veta att om syre reagerar med andra ämnen bildas oxider. Kunna ge exempel på sådana. (ex metaller och syre)
 • Veta att om svavel reagerar med andra ämnen bildas sulfider. Kunna ge exempel på sådana.
 • Kunna skriva reaktionsformler både med ord och kemiska tecken
 • Balansera en formel

Konkretisering av målen

När du har läst detta område så ska du kunna:

 • förklara hur och varför vissa ämnen regerar med varandra och hur det kan påverka miljön omkring dig.
 • genomföra en enkel laboration och dra slutsatser utifrån de resultat du fått.
 • planera en enkel undersökning

Arbetssätt

Vi kommer under detta avsnitt att jobba med:

Lektionsgenomgångar och tillhörande diskussioner. Gruppövningar/laboration. Film. Läsa texter och svara på frågor.

Kapitlet i boken heter Kemiska reaktioner s.76 - 94

Bedömning

Det här kommer att bedömas:

Vilka faktakunskaper har du samt hur du kan använda dem. Hur du kan föra fram dina kunskaper och åsikter i olika diskussioner. Hur du skaffar dig ny information och nya kunskaper samt hur du använder dem.

Så här kommer vi att bedöma: Hur pass aktiv du är på lektionerna. Delaktighet i diskussioner, läxförhör, prov.

Se matris.

Slutredovisning

Vi kommer att testa av detta moment genom ett prov.

Film: Grundläggande kemi:

 https://www.youtube.com/watch?v=WPoohHPuT4o

 

Film: Kemiska reaktioner

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4577

 

 

 

 

           

Uppgifter

 • Sammanfattning och övningsfrågor

 • Sammanfattning och övningsfrågor

Matriser

Ke
Kunskapskrav för kemi - kemiska reaktioner

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Ny aspekt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Ny aspekt
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Ny aspekt
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Ny aspekt
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: