Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP vt 2017 Vår välfärd, ekonomi och fördelning

Skapad 2017-03-08 13:22 i Holstagårdsskolan Helsingborg
I detta samhällskunskapsområde ska du få lära dig om hur vår välfärd, familjens ekonomi och fördelningen av samhällets resurser fungerar.
Grundskola 6 Samhällskunskap
I detta samhällskunskapsområde ska du få lära dig om hur vår välfärd, familjens ekonomi och fördelningen av samhällets resurser fungerar.

Innehåll

Planering för arbetsområde

Efter sportlovet ska vi arbeta med ett arbetsområde i samhällskunskap som handlar om vår välfärd, familjens ekonomi och hur och vem som fördelar resurserna i vårt samhälle. 

Följande långsiktiga mål i samhällskunskapen ligger till grund för arbetsområdet:

Detta hämtar vi från det centrala innehållet för samhällskunskap åk 4-6 i Lgr11

Under arbetets gång kommer du att träna förmågan att:

- kunna berätta och förklara hur ett ekonomiskt kretslopp ser ut och fungerar.

-resonera (jämföra, se samband och dra slutsatser)  när vi talar om välfärd, din familjs ekonomi och arbete samt hur och varför samhällets resurser t.ex löner fördelas mellan olika grupper.

-förstå och använda viktiga ord och begrepp när du berättar, förklarar och resonerar skriftligt och muntligt med mig och dina klasskamrater.

Vad kommer jag att lära mig?

Du kommer att kunna berätta, förklara och resonera kring de här frågorna:

 • Hur ser det ekonomiska kretsloppet ut där jag och min familj ingår?
 • Vad är den offentliga sektorn och vad gör den?
 • På vilka olika sätt använder jag och min familj den offentliga sektorn.
 • Hur bestäms priset.
 • Vad är det för skillnad mellan stat, kommun och landsting.
 • Dina och andras pengar.
 • Vad kan man arbeta med?
 • Varför är det viktigt att arbeta? Och vad används lönen till? Din egen och familjen budget.

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att:

- ha gemensamma genomgångar och förklaringar.

- Jobba med olika senarier t.ex Flytta hemifrån, köpa aktier.

- se filmer och bildpresentationer.

- arbeta med ord och begrepp.

 

Detta kommer jag att bedöma:

 • Dina kunskaper om, och sätt att använda centrala ord och begrepp både muntligt och skriftligt.
 • Din förmåga att resonera, dvs hur du utvecklar dina förklaringar när du jämför skillnader och likheter, när du förklarar samband som du kan se och varför du drar vissa slutsatser.

I bedömningsmatriser hittar du en matris för arbetsområdet.Den heter Bedömningsmatris vt - 2017 Vår välfärd, ekonomi och fördelning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningsmatris vt 2017 Samhällskunskap - Vår välfärd, ekonomi och fördelning

F
E
C
A
Förstå och använda centrala ord och begrepp
Förstå och kunna använda centrala ord och begrepp som förekommer inom ämnets beskrivningar, förklaringar och modeller.
I beskrivningarna kan eleven ännu inte förstå och använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven förstå och använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven förstå och använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven förstå och använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analysera, resonera och dra slutsatser
Kunna analysera, resonera och komma med underbyggda förslag på lösningar av ett ekonomiskt "problem"
Eleven kan ännu inte uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Undersöka och beskriva samt jämföra och förklara likheter och skillnader
Kunna resonera och analysera och värdera ekonomiska skillnader i samhället t.ex löner.
Eleven kan ännu inte undersöka hur sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Eleven kan ännu inte jämföra och förklara likheter och skillnader med hjälp av enkla förklaringar.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband. Eleven kan jämföra och förklara likheter och skillnader med hjälp av enkla förklaringar.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband. Eleven kan jämföra och förklara likheter och skillnader med hjälp av utvecklade förklaringar.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband Eleven kan jämföra och förklara likheter och skillnader med hjälp av välutvecklade förklaringar..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: