Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The movie

Skapad 2017-03-08 14:40 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Att skriva och att prata om sin favorit film!
Grundskola 6 Engelska
Den skriftliga+den muntliga förmågan

Innehåll

Under 3 veckor jobbar du att skriva och tala om din favorit film!

En detaljerad planering hittar du på Drive.

Följ bedömningsmatriserna i Unikum!

Lycka till!

REDOVISNING, vecka 10+ ev. vecka 11!

Matriser

En
Engelsk muntlig redovisning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition
Du framför ditt innehåll på ett förståligt sätt med en rod tråd
Du har planerat din presentation, har inledning och avslutning
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt inledning och avslutning
Reflektioner och slutsatser
Din framställning har en liten andel reflektioner
Du gör ansatser till både personliga reflektioner och slutslatser, men du når inte helt fram.
Du har med personliga reflektioner och slutsatser och kan framföra dem på ett fullgott sätt.
Flyt i språket
Du för fram ditt budskap på en godkänd språknivå, dvs. de språkfel som görs påverkar ej förståelsen
Du visar att du behärskar basgrammatiken väl
Du visar att du i stort behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd
'Du använder ett varierat ordförråd
Du har ett varierat och avancerat ordförråd
Uttal och intonation
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation

En
Skriftlig produktion engelska år 6-7

Skriftlig produktion

F
E
C
A
Förståelse
Skriver helt osammanhängande. Man förstår inte vad eleven menar. Ingen röd tråd.
Skriver begripligt
Skriver med sammanhang.
Skriver med tydligt sammanhang.
Stavning
Stavfelen hindrar förståelsen. Man förstår ej vad som skrivits.
Stavfelen hindrar inte förståelsen
Nästan korrekt stavning, felen är inte allvarliga.
I princip korrekt stavning, endast få/små fel.
Innehåll
Innehåll saknas eller är irrelevant.
Tunt innehåll. Budskapet går fram.
Innehållet är relativt fylligt.
Innehållet är fylligt och detaljrikt
Ordförråd
Otillräckligt ordförråd.
Begränsat ordförråd.
Stort ordförråd.
Mycket stort och varierat ordförråd. Använder småord, t.ex prepositioner och konjunktioner
Grammatik
Använder inga grammatiska strukturer
Försöker använda grammatiska strukturer
Använder grammatiska strukturer på ett godtagbart sätt.
Skriver med god grammatisk säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: